Начало / Актуални теми / Холедохолитиаза – причини, симптоми, лечение

Холедохолитиаза – причини, симптоми, лечение

авг. 10, 2022

холедохолитиаза

Холедохолитиаза представлява наличие на конкременти в жлъчните пътища. Най-често камъните се намират в общия жлъчен канал (80%), в общия чернодробен канал (15 %) и много рядко в интрахепаталните жлъчни пътища (5 %).

Почти всички пациенти с холедохолитиаза имат камъни и в жлъчния мехур.

Каква е анатомията на извънчернодробните жлъчни пътища?

Екстрахепаталните жлъчни пътища се състоят от три жлъчни канала:

 • общ чернодробен канал (ductus hepaticus communis)

Общият чернодробен канал се формира в областта на porta hepatis от обединяването на двата големи чернодробни канала, които събират жлъчката от левия и десен дял на черния дроб. Има дължина 4-5 см. Той насочва жлъчката към жлъчния мехур, където се събира или директно към общия жлъчен канал.

 • мехурен канал (ductus cysticus)

Мехурният канал започва от шийката на жлъчния мехур и се влива в общия жлъчен канал. Има дължина около 3 см. Отвежда жлъчката от жлъчния мехур към тънкото черво.

 • общ жлъчен канал (ductus choledochus)

Общият жлъчен канал (холедох) се образува от сливането на мехурния и общия чернодробен канал. Дължината му варира от 7-8 до 12 см. Минава между дуоденума и задстомашната жлеза, след което се слива с големия канал на панкреаса и се отваря в голямата папила на дванадесетопръстника (папила Фатери).

Как се образуват камъни в холедоха?

Конкрементите в жлъчните пътища биват първични и вторични. Най-често камъните са вторични – образуват се в жлъчния мехур и обикновено по време на криза преминават през ductus cysticus и достигат холедоха.

В около 10 – 20 % от пациентите камъните са първични – образуват се в жлъчните пътища. Предразполагащи фактори са наличието на вродени аномалии на жлъчните пътища, стриктури и склерозиращ холангит, както и холецистектомията.

Попадналите в общия жлъчен канал конкременти могат безсимптомно да преминат в дуоденума или да останат в холедоха с месеци и дори години, без да причинят оплаквания.

Какви промени настъпват в ductus choledochus?

Наличието на камъни в холедоха причинява непълно, а понякога и пълно запушване на канала. Това е тежко усложнение, което може да настъпи още в самото начало при големи конкременти или след време, когато камъка увеличи размерите си.

Общият жлъчен канал и останалите жлъчни пътища се разширяват. Развиват се възпалителни промени и се стига до вторично фиброзиране на стените на каналите.

Запушването на холедоха довежда до застой на жлъчка (екстрахепатална холестаза).

Какви са симптомите при холедохолитиаза?

Клиничната симптоматика зависи от времетраенето и от тежестта на запушване на жлъчните пътища, както и от наличието на вторична инфекция. В 20 – 25 % от случаите заболяването протича безсимптомно.

Най-характерните симптоми на холедохолитиаза са:

 • обтурационна жълтеница

При запушване на жлъчните пътища настъпва обтурационна жълтеница. Пожълтяват склерите на очите, кожата и видимите лигавици, има сърбеж по кожата, урината е тъмна, а изпражненията стават светли. Жълтеницата може да се появява през определени периоди.

 • коликообразна болка – болката е умерена по сила, локализирана в горния десен квадрант на корема, периодично се повтаря
 • горнодиспептичен синдром – безапетитие, гадене, повръщане
 • фебрилитет – повишаването на температурата говори за наличие на остър холангит.

Лабораторни изслесвания

Лабораторните изследвания показват:

 • повишен директен билирубин в кръвта и урината
 • уробилиногенурия – наличие на уробилиноген в урината. При пълно запушване на холедоха в урината се установява само билирубин без уробилиноген.
 • повишен холестерол и жлъчни киселини в кръвта
 • повишени холестазни ензими – алкална фосфатаза, ГГТ, 5-нуклеотидаза
 • преходно повишаване на аминотрансферазите – АсАТ, АлАТ
 • повишени левкоцити
 • ускорено СУЕ.

Какви усложнения са възможни при холедохолитиаза?

Най-честите усложнения са:

 • остър и хроничен холангит
 • остър и хроничен папилит, одиит
 • остър и хроничен билиопанкреатит
 • вторична билиарна цироза може да настъпи при продължително времетраене
 • перфорация на холедоха – това е рядко, но животозастрашаващо усложнение. Развива се остър билиарен перитонит.
 • остри възпалителни процеси в бъбреците и черния дроб – рядко може да се развие остър пиелонефрит, остър холангиохепатит, абсцес на черния дроб.

Как се диагностицира холедохолитиазата?

За поставяне на диагнозата допринасят данните от анамнезата, клиничните симптоми и лабораторните изследвания. За потвърждаване на диагнозата обаче главна роля имат инструменталните изследвания. Те дават възможност да се установи броя, големината и локализацията на жлъчните конкременти. Над мястото на запушване се виждат разширени жлъчни пътища. Прилагат се:

 • абдоминална ехография
 • компютърна томография
 • магнитно-резонансна холангиопанкреатография (MRCP)
 • ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP)
 • перкутанна трансхепатална холангиография (PTC)
 • билиарна секвентна сцинтиграфия.

Холедохолитиазата трябва да се отдиференцира най-често от следните заболявания: рак на жлъчните пътища, рак на папила Фатери и главата на панкреаса, киста на холедоха и др.

Какво е лечението при холедохолитиаза?

Лечението на холедохолитиазата включва консервативни и оперативни методи.

За облекчаване на симптомите може да се приложат някои медикаменти:

 • холинолитици
 • спазмолитици
 • аналгетици
 • антибиотици при възпалителен процес.

За радикално лечение на холедохолитиазата се прилагат следните методи:

 • ендоскопска папилосфинктеротомия и отстраняване на конкрементите. Под обща анестезия се извършва ERCP. Чрез сфинктеротом се срязва папилата, след което камъните се освобождават.
 • холедохотомия с премахване на конкремента – оперативно лечение се прилага само при по-големи конкременти, които не могат да бъдат отстранени по ендоскопски път.

Референции:
1. NIH. StatPearls. Choledocholithiasis
2. JAMA. Choledocholithiasis
3. Клиника и терапия на вътрешните болести. проф. Иван Станчев д.м.н. Холедохолитиаза

Прочетете за:
Камъни в жлъчния мехур – видове
Камъни в жлъчката – как се образуват?