Начало / Актуални теми / Далак (слезка) – къде се намира? Функции

Далак (слезка) – къде се намира? Функции

сеп. 8, 2023

далак

Далак или още слезка (на латински lien) се нарича най-големият лимфоиден орган в тялото. По форма и структура наподобява лимфен възел, но е много по-голям.

Далакът филтрира кръвта, пречиства я от микроорганизми и остарели кръвни клетки. Играе роля и в имунния отговор.

Слезката обаче не е жизненоважен орган. Ако вашият далак бъде отстранен, други части на лимфната система могат да поемат неговите функции.

Къде се намира далакът?

Далакът се намира в горната лява част на коремната кухина, точно под диафрагмата и зад стомаха на нивото на 9 до 11 ребро. Намира се в непосредствена близост до следните органи в корема:

 • нагоре – достига до диафрагмата
 • навътре и напред – до стомаха
 • назад – до левия бъбрек
 • надолу – до опашката на панкреаса и лявата извивка на дебелото черво.

Далакът е свързан със стомаха и бъбрека чрез две перитонеални връзки, съответно стомашно-лиенална (lig. gastrolienale) и лиеноренална (lig. lienorenale). При разхлабването на тези поддържащи връзки настъпва промяна в положението на слезката.

Форма и големина на слезката

Размерът и теглото на слезката могат да варират значително, тъй като тя съдържа много съдове, пренасящи кръв и лимфа. При някои инфекции, злокачествени заболявания и други състояния може да се наблюдава значително увеличен далак, достигащ до 4 кг.

Нормалните размери на слезката при възрастен човек са: дължина – 10-15 см, ширина – 7-10 см и дебелина 3-6 см. Средното тегло е около 150 г.  

По форма далака най-често наподобява зърно от кафе или бобено зърно. Формата му обаче също може да бъде доста изменчива – овална, елипсовидна, полулунна, триъгълна. 

На слезката се различават:

 • две повърхности – изпъкнала (диафрагмална), която е обърната нагоре и вдлъбната (висцерална), която е обърната навътре
 • надлъжна вдлъбнатина, наречена хилус (врата на слезката) – през това място в слезката навлизат артерии и нерви, а излизат венозни и лимфни съдове
 • два ръба – горен, който е заострен и долен, който е заоблен
 • два края – заден и преден.

Структура на далака

Слезката е обвита от съединителнотъканна капсула, от която във вътрешността на органа проникват съединителнотъканни гредички, изграждащи фиброзния скелет на органа. Благодарение на него далака може да променя размера си значително.

Пространствата между фиброзния скелет са изпълнени с два вида пулпа.

 • бяла пулпа

Бялата пулпа се състои от лимфна тъкан, която обвива малките артерии подобно на лимфен възел. Тук се намират В-лимфоцити, които след активиране от антигени, пристигнали чрез кръвта, продуцират плазматични клетки, които произвеждат антитела.

 • червена пулпа

Червената пулпа се състои от венозни синуси и разположени между тях повлекла от лимфна тъкан. Венозните синуси представляват разширени съдови пространства. В тях достига кръв от артериалните капиляри и се оттича в събирателните венули. Стените на венозните синуси са изградени от клетки с изразена фагоцитарна активност.

Червената пулпа действа като филтър. Тук се унищожават чужди тела, бактерии, вируси, както и остарелите еритроцити.

Кръвоснабдяване на далака

Кръвта навлиза в далака чрез далачната артерия (a. lienalis), която се разклонява на малки артерии и капиляри, преминава през венозните синуси, където се филтрира и попада в капилярите и събирателните венули. След това се насочва към хилуса и напуска далака през далачната вена (v. lienalis).

Какво прави далакът?

Вашият далак изпълнява следните функции:

 • резервоар на кръв

Когато съдовете в слезката се разширят, в тях може да се задържи значително количество кръв. При нужда (напр. остър кръвоизлив) тази резервна кръв може да се освободи в общото кръвообращение.

 • филтрира кръвта

Във венозните синуси на червената пулса се осъществява филтрацията на кръвта. Фагоцитиращите клетки улавят и унищожават микроорганизми, остарели или повредени еритроцити.

 • произвежда лимфоцити и антитела, които да се борят с инфекции

При откриване на бактерии, вируси или друг чужд агент в кръвта, далакът реагира с активиране на В-лимфоцитите и производството на антитела, които да спрат разпространението на инфекцията.

 • обмен на желязо

Макрофагите в червената пулпа са специализирани да рециклират желязото, което се освобождава при разграждането на старите и увредени червени кръвни клетки. Те могат или да съхраняват погълнатото желязо в цитоплазмата си, или да го изнесат като феритин в кръвния ток.

Прочетете за:
Болести на далака
Спленомегалия (уголемена слезка)