Начало / Актуални теми / Маскирана хипертония и хипертония на бялата престилка

Маскирана хипертония и хипертония на бялата престилка

окт. 20, 2022

маскирана хипертония

Какво представлява маскирана хипертония?

За маскирана хипертония се говори, когато стойностите на артериалното налягане, измерено в лекарския кабинет са нормални, но стойностите на налягането, измерени амбулаторно или у дома на пациента са повишени.

Честотата на маскираната хипертония варира между 8 и 16 %.

Кои фактори повишават риска от маскирана хипертония?

Маскирана хипертония се наблюдава по-често при:

 • възрастни мъже, при които се установява изразено понижаване на кръвното налягане след обилно хранене
 • при лица, подложени на силен стрес на работното място
 • пушачи – изпушването на една цигара може да повиши кръвното налягане в продължение на 15 минути
 • злоупотреба с алкохол
 • при лица със затлъстяване и заседнал начин на живот
 • при лица със захарен диабет, хронично бъбречно заболяване, метаболитно заболяване.

Какви рискове крие маскираната хипертония?

Маскираната хипертония се свързва с повишен риск за развитие на:

 • истинска хипертония
 • албуминурия
 • хипертрофия на лявата камера
 • ранна каротидна атеросклероза
 • тих инсулт
 • хипертонична ретинопатия.

При пациенти с маскирана хипертония се препоръчва започване на антихипертензивна терапия, тъй като при тях има повишен риск за хипертензивно органно увреждане и за влошена сърдечно-съдова прогноза.

Какво представлява хипертония на бялата престилка?

За хипертония на бялата престилка се говори, когато стойностите на артериалното налягане, измерено в лекарския кабинет са повишени, но стойностите на налягането, измерени у дома са нормални.

Честотата на хипертонията на бялата престилка е средно 13 % в общата популация и 32 % при хипертоници. Фактори, които повишават честотата са: женски пол, тютюнопушене, диагностицирана хипертония, ограничен брой измервания на артериалното налягане в лекарския кабинет и нормална левокамерна маса при ехокардиография.

Хипертонията на бялата престилка може да повиши риска от развитие на стабилна хипертония, поради което се разглежда като прехипертензивно състояние.

Пациентите с хипертония на бялата престилка имат по-чести и по-изразени нарушения на глюкозния и липидния метаболизъм – дислипидемия, нарушен глюкозен толеранс, захарен диабет и др. При тях се наблюдава повишен риск за развитие на бъбречни, мозъчни, съдови и сърдечни увреждания.

В повечето случаи на хипертония на бялата престилка терапията се ограничава до редовно проследяване и промяна на начина на живот с цел подобрение на рисковия профил на тези пациенти. Медикаментозна терапия се включва при наличие на органно увреждане и анамнеза за сърдечно-съдова болест.

Прочетете за:
Видове артериална хипертония