Начало / Актуални теми / MCHC (средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите)

MCHC (средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите)

фев. 15, 2023

MCHC

MCHC е кръвен тест, който измерва каква е средна концентрация на хемоглобина в определен обем еритроцити. Този показател е част от изследването пълна кръвна картина (ПКК).

МСНС е полезен при диагностицирането на анемия, но се използват заедно с броя на червените кръвни клетки и другите еритроцитни индекси, като MCV, МСН и RDW.

Средната концентрация на хемоглобин в еритроцитите се изчислява като стойността на хемоглобина (Hb) се умножи по 100 и след това се раздели на стойността на хематокрита (Hct). Резултатът е в грамове на литър (g/L). Формулата е MCHC = (Hb x 100) / Hct.

Хемоглобинът е молекула, която позволява на червените кръвни клетки да пренасят кислород до тъканите в тялото. Представлява желязо-съдържащ пигмент, който придава червен цвят на еритроцитите. При висока концентрация на хемоглобин (висок MCHC) клетките изглеждат по-тъмни (хиперхромни), докато при ниска концентрация (нисък MCHC) еритроцитите изглеждат по-светли (хипохромни).

Какви са референтните стойности на МСНС?

Нормалната стойност на MCHC е между 32 и 36 грама на децилитър (g/dL) или 320 до 360 грама на литър (g/L). Отклонението от нормалната стойност може да означава, че пациента има анемия.

MCHC се изчислява чрез стойностите на хемоглобина и хематокрита, така че всички фактори, които правят тези показатели неточни, ще направят и резултатите от MCHC грешни.

Фактори, които могат да повлияят върху резултатите от изследването на средната концентрация на хемоглобина в еритроцитите са например: преливане на кръв, наличие на смесена анемия, хиперлипидемия (повишени нива на холестерол, триглицериди), хипербилирубинемия (повишен билирубин в кръвта) хемолиза (разрушаване на еритроцитите) и др.

Понижен МСНС

MCHC е понижен, когато стойността му е под 32 грама на децилитър. Нисък MCHC (хипохромия) означава, че има по-ниска концентрация на хемоглобин в определен обем еритроцити и следователно е намален капацитета за пренасяне на кислород до тъканите.

Най-честата причина за ниска средна концентрация на хемоглобина в еритроцитите е хипохромната микроцитна анемия. Това състояние означава, че еритроцитите са с по-малки размери и имат понижено ниво на хемоглобин. Желязодефицитната анемия е типичен пример за такъв вид анемия.

Причини за понижен MCHC:

 • дефицит на желязо поради намален внос, понижена резорбция или повишени загуби на желязо
 • таласемия
 • анемия при хронично заболяване, паразитни инфекции, някои видове рак
 • отравяне с олово
 • сидеробластна анемия.

Повишен МСНС

MCHC е повишен, когато стойността му е над 36 грама на децилитър. Висок MCHC (хиперхромия) означава, че има по-висока концентрация на хемоглобин в определен обем еритроцити.

Причини за повишена средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите:

 • автоимунна хемолитична анемия
 • наследствена сфероцитоза
 • тежки изгаряния
 • чернодробно заболяване
 • хипертиреоидизъм
 • сърповидно-клетъчна анемия.


Прочетете за:
MCV (среден обем на еритроцита)
MCH (средна концентрация на хемоглобин в отделния еритроцит)
RDW (ширина на разпределение на еритроцитите)   
Еритроцитни индекси