Начало / Актуални теми / Видове хипоксия

Видове хипоксия

мар. 16, 2023

видове хипоксия

Какви видове хипоксия има?

Класификацията на хипоксиите може да се извърши по различни признаци. Според механизма, по който възникват се различават следните видове хипоксия:

Хипоксична хипоксия

Тя настъпва в резултат на намалено постъпване на кислород от атмосферата в кръвта. Главните причини за това са:

 • понижено парциално налягане на кислорода във вдишвания въздух при:
  – ниско барометрично налягане – хипобарна хипоксия. Най-характерният пример е височинната болест (болест на разредената атмосфера).
  – вдишване на газова смес с намалено кислородно съдържание – нормобарна хипоксия (напр. дишане в затворени пространства).
 • увреждане на дихателните функции на белите дробове – вентилация, перфузия и дифузия
 • дихателни нарушения по време на сън. Например при сънна апнея се наблюдават дихателни паузи, налице е алвеоларна хиповентилация, намалено е отношението вентилация/перфузия и е затруднена дифузията на кислород през алвеоло-капилярната бариера. При сънна апнея освен хипоксия има и хиперкапния (повишен въглероден диоксид в кръвта).

Кръвна (хемична) хипоксия

При кръвната хипоксия е нарушено пренасянето на кислород с кръвта. Основните причини за това са:

 • понижен брой на еритроцитите и/или хемоглобина в кръвта. Наблюдава се при всеки вид анемия, например желязодефицитна анемия, следкръвоизливна анемия
 • наличие на неактивни форми на хемоглобин:
  – карбоксихемоглобин – образува се при дишане на замърсен с въглероден оксид (СО) въздух, например при непълно горене, затрупване в шахти
  метхемоглобин – образува се при вроден ензимен дефицит, предизвиква се от токсични вещества – нитрити, анилинови бои
  – сулфхемоглобин – образува се при токсично въздействие на сулфамидни и други препарати, както и при отравяне с екзогенни източници на сяра.

Хипоксичната и хемична хипоксия се обединяват под името хипоксемична хипоксия поради понижената концентрация на кислород в кръвта.

Циркулаторна хипоксия

Тя се дължи на нарушено кръвоснабдяване на тъканите. Смутена е функцията на сърдечносъдовата система при нормално количество кислород в артериалната кръв. Причините са:

 • спазъм или запушване на артерия – например при исхемична болест на сърцето, исхемичен мозъчен инсулт, гангрена на крайниците
 • забавяне или временен застой на кръвния ток – например при хронична сърдечна недостатъчност.
 • нарушения в микроциркулацията – при шок, колапс.

Нарушения в кислородното използване (утилизационна хипоксия)

Нарича се още хистотоксична, хистохимична или цитотоксична хипоксия. При този тип хипоксия е нарушено използването на кислорода от самите клетки. Причините за нарушената тъканна кислородна утилизация са разнообразни:

 • инфекции – отделените от инфекциозния аген ендо- и екзотоксини разрушават или инхибират дихателните ензими
 • вродени или придобити ензимни дефекти
 • недоимък на витамини, минерали и други кофактори
 • промени в киселинно-алкалното равновесие и терморегулацията.

Смесена хипоксия

Най-често в клиничната практика се среща смесена хипоксия. Развива се при всички критични състояния на организма: множествени травми, остър респираторен дистрес синдром у възрастни, ДИК-синдром, всяка напреднала хронична органна недостатъчност (бъбречна, чернодробна, сърдечно-съдова), шок, кома.  

Според анатомо-физиологичния принцип, хипоксията бива: белодробна, сърдечно-съдова, кръвна, тъканна и смесена. При смесената хипоксия са увредени две или повече от посочените системи.

Хипоксията може да бъде локална и генерализирана. Локална хипоксия се наблюдава при спазъм или запушване на артериален съд, например при инфаркт на миокарда, гангрена на долните крайници, спазъм на бъбречните артерии, исхемичен инсулт и др. Генерализирана хипоксия се среща при болести на белите дробове, кръвта и кръвообращението и се придружава от хипоксемия.

В зависимост от хода на протичане се различават остра, подостра и хронична хипоксия.

Прочетете за:
Хипоксия – симптоми