Начало / Актуални теми / Видове пневмокониози (професионални заболявания на белите дробове)

Видове пневмокониози (професионални заболявания на белите дробове)

ное. 29, 2022

Видове пневмокониози (професионални заболявания на белите дробове)

Пневмокониозите са професионални заболявания, при които се развива фиброза на белите дробове вследствие инхалиране на различни видове прах.

Какви видове пневмокониози има?

Според вида на инхалирания прах се различават следните видове пневмокониози:

Силикоза

Силикозата е най-разпространената пневмокониоза. Дължи се на инхалиране на кристален силициев диоксид (SiO2) или кварц. Боледуват миньори, каменоделци, грънчари, стъклари, леяри.

Вдишаните кварцови частици предизвикват образуването на силикотични възли в белите дробове. Те са с размери 1-2 см и се състоят от концентрично разположени колагенни влакна.

В началните стадии болните нямат оплаквания, но с прогресиране на болестта се появяват задух, кашлица, болка в гърдите. Може да се развие хроничен бронхит, белодробен емфизем, бронхиектазии. Тежко усложнение е появата на хронична дихателна недостатъчност и хронично белодробно сърце.

Силикатози

Силикатози се развиват след инхалация на прах, съдържащ несвободен силициев диоксид. Към групата на силикатозите се отнасят следните видове пневмокониози:

 • азбестоза

Азбестозата е заболяване, при което в белите дробове се развива дифузна фиброза. Възниква след продължително инхалиране (над 20 години) на прах, съдържащ азбест.

Основните симптоми на болестта са засилващ се задух, слаба кашлица с оскъдно отделяне на храчки. Най-честите усложнения са развитието на хронична дихателна недостатъчност и хронично белодробно сърце. Възможно е да се развие белодробен карцином или мезотелиом.

 • талкоза – развива се след инхалация на талк
 • каолиноза – развива се след инхалация на каолин

Тези силикатози протичат доброкачествено и спират да прогресират след премахване на праховата експозиция.

Металокониози

Металокониозите са белодробни заболявания, които възникват след инхалация на различни метали. Различават се:

 • берлиоза

Берлиоза възниква след инхалация на берилий при работещи с различни видове руди. Заболяването може да протече остро или хронично. При острата форма се развива берилиева пневмония и белодробен оток. Протича със задух, розово-пенести храчки, учестено дишане. Хроничната берилиоза се развива при вдишване на по-малки количества берилиев прах. Появяват се грануломатозни изменения в белия дроб, черния дроб, лимфни възли, слезка, кожа.

 • сидероза – развива се след инхалиране на прах от чисто желязо
 • станоза – след инхалация на прах от калай
 • бариоза – инхалация на барий
 • алуминоза – инхалация на алуминий
 • металокониози след инхалация на тежки метали – волфрам, кобалт.

Пневмокониози при електрозаварчици

Електрозаварчиците най-често инхалират аерозоли, които съдържат железен оксид, силициев диоксид, манган, магнезий, калций. Развива се доброкачествена белодробна фиброза.

Карбокониози (антракоза)

При работещите във въгледобивните мини се развива антракоза. Различават се две форми:

 • неусложнена антракоза

В белите дробове се отлага въглищен прах. Заболяването протича безсимптомно или се развива хроничен бронхит.

 • усложнена пневмокониоза на въглекопачите

Развива се масивна фиброза на белите дробове, хронична дихателна недостатъчност и хронично белодробно сърце.


Прочетете за:
Силикоза – фиброзно заболяване на белите дробове