Начало / Анатомия / Орган на зрението – око (oculus) / Анатомия на зрителната система (окото)

Анатомия на зрителната система (окото)

май 2, 2016

Зрителната система е съставена от три части:
1. Периферна част – състои се от очна ябълка и придатъчен апарат на окото.

Очната ябълка е съставена от три обвивки и очно съдържимо:

Придатъчният апарат на окото се състои от:

2. Проводникова част – зрителен път. Тази част започва от диска (папилата) на зрителния нерв и включва: зрителен нерв (n. opticus), зрително кръстовище (chiasma opticum), зрителен тракт (tractus opticus), странично коленчато тяло (corpus geniculatum laterale) и зрителен сноп (radiatio optica).

3. Централна част – намира се в тилния мозъчен дял – 17, 18 и 19 поле на Бродман. Тук се извършва окончателния анализ на получените светлинни възприятия.