Очна ябълка (bulbus oculi)

май 2, 2016

Очната ябълка (bulbus oculi) има кълбовидна форма, тежи около 7g и се разполага в орбитата (очницата). Състои се от три обвивки и вътрешно ядро (очно съдържимо):

1. Външна или фиброзна обвивка на очната ябълка – tunica externa (fibrosa) bulbi. Образувана е от:

2. Средна или съдова обвивка на очната ябълка – tunica media (vasculosa) bulbi. Нарича се още увея (uvea) и се състои от три части:

3. Вътрешна обвивка, наречена ретина или мрежовица – tunica interna, retina.
4. Съдържимото на очната ябълка включва:

Очната ябълка има два полюса – преден и заден, които представляват най-изпъкналата предна и задна точка. Линията, свързваща двата полюса, се нарича външна ос на очната ябълка – axis bulbi externus, а тази, която свързва средата на вътрешната повърхност на роговицата с най-задната точка на ретината, се нарича вътрешна ос на очната ябълка (axis bulbi internus).

Предно-задният размер на очната ябълка, който представлява дължината на външната й ос е около 24 мм, хоризонталният размер – 23.6 мм, а вертикалният размер – 23.3 мм. Дължината на вътрешната ос на очната ябълка е средно 21.3 мм.

Екватор на очната ябълка, се нарича окръжността, която се намира на еднакво разстояние от предния и задния полюс на окото по повърхността на склерата. Окръжностите, които преминават през двата полюса на очната ябълка, се наричат меридиани.

Структурите, изграждащи очната ябълка се разделят на два сегмента:

  • преден очен сегмент – включва роговица, ирис, леща, цилиарно тяло
  • заден очен сегмент – образува се от склерата, хориоидеята, ретината и стъкловидното тяло.

Автор: д-р Д. Илев