Очнодвигателни мускули

май 1, 2016

Очнодвигателните мускули са част от придатъчния апарат на окото, заедно с орбитата, клепачите, слъзния апарат и конюнктивата. Двигателният апарат на окото се състои от две части:

 • Пасивна част – склерата,Теноновата капсула, фасциите, орбитното мастно тяло (corpus adiposum orbitae)
 • Активна част – шестте очнодвигателни мускули. Те също се делят на две групи:
  – Четири прави мускула – горен, долен, латерален и медиален – m. rectus superior, m. rectus inferior, m. rectus lateralis, m. rectus medialis
  – Два коси мускула – горен и долен – obliguus superior et inferior.

Очнодвигателните мускули се залавят за очната ябълка или части от повърхността на орбитата.

Четирите прави мускула и горният кос мускул започват от общ сухожилен пръстен – annulus tendineus communis. Сухожилният пръстен обхваща здраво foramen nervi optici.

Правите мускули се насочват напред, пробиват Теноновата капсула и се залавят за склерата пред екватора на очната ябълка.

Горният кос мускул има по-сложен ход – първоначално се насочва напред, нагоре и назално, прехвърля се през трохлеята (влакнесто – сухожилна примка). След това преминава в дълго сухожилие, което отива назад и темпорално, преминава под горния прав мускул и се захваща за горновъншната повърхност на склерата зад екватора.

Долният кос мускул започва от долната вътрешна повърхност на орбитата върви косо напред и се залавя за долновъншния квадрант на склерата зад екватора.

Инервация на очнодвигателните мускули: Осъществява се от следните черепно-мозъчни нерви:

 • trochlearis – инервира горния кос мускул
 • abduvens – за външния прав мускул
 • oculomotorius – останалите мускули

Движения на очната ябълка:

При движенията си очната ябълка се трие в стените на Теноновата капсула (Vagina bulbi). Движенията се осъществяват в границите на тясно цепковидно пространство, наподобяващо ставна цепка.

В зависимост от посоката на движение на очната ябълка те са три вида – вертикални, хоризонтални и торзионни.

 • Вертикални
  – нагоре – осъществява се от m. rectus superior и m. obliguus inferior
  – надолу – от m. rectus inferior и m.obliguus superior
  – аддукция (навътре) – mm. rectus sup. et inf.
  – абдукция (навън) – mm. obliguus sup. et inf.
 • Хоризонтални
  – осъществяват се от mm. rectus lateralis et medialis
 • Торзионни (ротиращи)
  – ротация навътре – m. rectus sup. и m. obliguus sup.
  – ротация навън – m. rectus inf. и m. obliguus inf.

Двуочните движения биват:

 • Погледни – зрителните оси остават успоредни
 • Вергентни – зрителните оси са под определен ъгъл една спрямо друга.

Вергентните движения от своя страна могат се разделят на:

 • Конвергентни (събирателни)
 • Дивергетнти (разделителни)

Функции на очнодвигателните мускули:

 • Двигателна
 • Защитна
 • Осигуряване на баланс и синхрон в движенията на двете очни ябълки
 • Обезпечаване по този начин на бинокулярното (двуочно) зрение.

Автор: д-р Д. Илев