Роговица, корнея (cornea)

ян. 3, 2016

Роговицата (корнея) представлява предната 1/6 от външната фиброзна обвивка на очната ябълка. Тя е гладка, прозрачна с изпъкнала предна и вдлъбната задна повърхност. Формира прозрачен купол с диаметър 11 – 12 mm. Дебелината на роговицата в централната й част е 0.5 mm, а в периферията й е 1.2 mm.

Зоната където прозрачната роговица преминава в непрозрачната склера се нарича очен лимб или корнео-склерална граница. Този участък представлява важен анатомичен, клиничен и хирургичен ориентир.

Роговицата има свойството да пропуска, пречупва и отразява светлинните лъчи. Пречупвателната й сила е около 40 диоптъра.

Прозрачността на роговицата се дължи на:
• липсата на кръвоносни съдове и на миелинови обвивки на нервните окончания в нея
• на състоянието на дехидратация
• на равномерното подреждане на колагенните й влакна.

Изхранването на роговицата се осъществява чрез:
• дифузия от кръвоносните съдове на конюнктивата, която завършва в лимба
• от преднокамерната течност
• от сълзите, които я обливат постоянно.

Роговицата е изключително чувствителна, тъй като е богато инервирана от разклонения на цилиарните нерви, произхождащи от назоцилиарния нерв, един от трите клона на N. Ophthalmicus, клон на тригеминалния нерв.

Хистологично роговицата се състои от 5 слоя:

  • Епител (epithelium anterius corneae)

Епителът е най-външният слой на роговицата. Представлява многослоен, плосък, невроговяващ епител, изграден от 5 – 6 реда клетки, здраво свързани помежду си. В него се различават три слоя: базален, среден и повърхностен. Епителът има силно изразена способност да регенерира.

  • Базална мембрана (lamina limitans anterior)

Базалната мембрана е съставена от много фибрили и е плътно прилепнала към епитела. Под нея се намира мембраната на Бауман. Тя е с дебелина 8 – 10 µm. Състои се от фибрили с различна дебелина и спойваща субстанция от полизахариди.

  • Собствена тъкан на роговицата – строма (substantia propria corneae)

Този слой съставя 90 % от дебелината на роговицата. Състои се от:
– колагенни влакна – групирани са в множество успоредни пластинки;
– основно вещество (мукоид) – съдържа вода, белтъци, мукополизахариди, неорганични соли;
– малко на брой клетки – кератоцити.

  • Дисцеметова мембрана (lamina elastic limitans posterior)

Представлява тънка и хомогенна мембрана. Тя е много еластична и устойчива на различни въздействия – механични, токсични.

  • Ендотел (endothelium corneae)

Покрива задната повърхност на роговицата. Състои се от един рад хексагонални клетки. Преминава в ендотела, покриващ предната повърхност на ириса.

Автор: д-р Д. Илев

Прочетете за:
Язва на роговицата – причини