Начало / Анатомия / Дихателна система / Околоносни кухини

Околоносни кухини

юни 30, 2013

Околоносните синуси представлялат костни кухини, които са във връзка с носната кухина. Те нямат някаква съществена физиологична роля. Наличието им се обяснява с това, че костите, в които се намират синусите, са изградени на принципа за постигане на максимална здравина при минимално количество костно вещество.

Околоносните синуси биват:

1. Челен синус (sinus frontalis). Представлява чифтна кухина, лежаща в преднодолните отдели на челната кост. Двата челни синуса са разделени един от друг чрез вертикална преграда – septum sinuum frontalis, която често е асиметрична и големината на синусите е различна. Кухината има форма на тристенна пирамида с връх, насочен нагоре. Двете кухини често комуницират помежду си. Свързват се с носната кухина чрез челно-носния канал (ductus nasofrontalis), дълъг 12-16 mm, който се отваря в средния носен ход (meatus nasi medius).

2. Горночелюстен синус (sinus maxillaris). Представлява чифтна кухина. Намира се в тялото на горната челюст. Има форма на тристенна пирамида, с основа обърната към носната кухина. Големината му варира. Свързва се с носната кухина чрез малко отвърстие – полулунен отвор (hiatus semilunaris), което се отваря в средния носов ход (meatus nasi medius). Полулунният отвор се намира високо по медиалната стена на синуса. Това затруднява естествения дренаж. Възпалителните процеси на зъбите могат да се предават на лигавицата на кухината и да доведат до нейното възпаление – синуит.

3. Клиновиден синус (sinus sphenoidalis). Представлява чифтна кухина, разположена в тялото на клиновидната кост. Двата синуса са разделени един от друг чрез преграда – septum sinuum sphenoidalium. Както в челните синуси, преградата често е асиметрична и големината на синусите е различна. Всеки синус се свързва с носната кухина чрез отвора си (aperturа sinus sphenoidalis), който излиза над горната носна раковина (concha nasalis superior) в клиновидно-решетъчното вдлъбване – recessus spheno-ethmoidalis.

4. Решетъчен синус (sinus ethmoidalis). Представлява съвкупност от решетъчни клетки, разположени в лабиринта на решетъчната кост. Те са около 10 на брой. Предните 2-3 клетки и средните 3-4 клетки се отварят в средния носов ход (meatus nasi medius). Задните 4-5 клетки се отварят в горния носов ход (meatus nasi superior).

Всички околоносни синуси са постлани с лигавица, която се свързва с отвърстията с тази на носната кухина. Поради това възпалителни процеси могат да се предават от носната кухина към синусите. Епителът е многореден цилиндричен, ресничест. В лигавицата има слузни жлези.

Прочетете за:
Максиларен синуит
Фронтален синуит