Начало / Анатомия / Женски полови органи / Маточна тръба (tuba uterina)

Маточна тръба (tuba uterina)

окт. 12, 2014

Маточната тръба (tuba uterina, salpinx, Фалопиева тръба) е чифтен орган – по една от всяка страна на матката. Основната функция на маточната тръба е да транспортира отделената при овулация зряла яйцеклетка до маточната кухина. В маточната тръба се осъществява оплождането и първите стадии от деленето на оплодената яйцеклетка.

Дължината на маточната тръба варира от 8 до 14 cm. Различават се следните части на маточната тръба:

  • интерстициална част (pars uterina). Тази част се разполага в стената на матката – в областта на нейните рога. Отваря се в маточната кухина с отвор – ostium uterinum tubae. Дължината на тази част на маточната тръба е около 1 cm, а диаметърът на лумена е около 1 mm.
  • истмична част (isthmus tubae uterinae). Стеснена част с дължина 3-5 cm и диаметър на лумена 2 mm.
  • ампуларна част (ampulla tubae uterinae). Това е най-широката част на маточната тръба. Има дължина около 5 до 7 cm.
  • фуниевидно разширение (infundibulum tubae uterinae). Представлява свободният край на тръбата с отвор към коремната кухина (ostium abdominale tubae uterinae). Има множество ресни, като една от ресните е по-дълга от другите и се прикрепва към яйчника – fimbria ovarica. Ресните имат способността да насочват отвора на тръбата към отделящата се яйцеклетка. Вътрешната повърхност на ресните, както и отворът към коремната кухина не са покрити с перитонеум. Това дава възможност на зрялата яйцеклетка да проникне в лумена на тръбата.

Маточните тръби са леко нагънати и се разполагат почти хоризонтално. Това положение на маточните тръби се поддържа чрез пряката връзка с матката, от собственият им опорак – mesosalpinx, който е част от широката маточна връзка, както и от връзката с яйчника.

Стената на маточната тръба е изградена от три слоя:

1. Серозна обвивка (tunica serosa). Това е външната обвивка на маточната тръба, която се състои от лист на перитонеума, образуващ широката връзка на матката. Свързана е с тръбата чрез рехава съединителна тъкан.

2. Мускулатура (tunica muscularis). Състои се от два слоя вътрешен (циркулярен) и външен (надлъжен). Мускулатурата извършва перисталтични движения в посока от яйчника към матката.

3. Лигавица (tunica mucosa). Представена е от еднореден, цилиндричен, ресничест епител. Лигавицата образува надлъжни гънки по цялото протежение на тръбата, като в истмичната част са по-ниски, а в ампуларната част са значително по-високи.

Стената на маточната тръба може значително да се разтяга. При някои заболявания или при тубарна бременност нейният диаметър може да достигне големи размери, преди да се наруше целостта й.

Кръвоснабдяването на маточната тръба се осъществява от клонове на маточната артерия и на яйчниковата артерия. Венозната кръв се оттича към яйчниковото и маточното сплетение.

Лимфата от маточните тръби се насочва към лимфните възли около аортата и към хълбочните лимфни възли.

Инервацията на маточната тръба се осъществява от клончета на plexus ovaricus и plexus uterovaginalis.