Начало / Архиви за ArsMedica

ArsMedica

Видове ретроградна амнезия

Видове ретроградна амнезия

Какви видове ретроградна амнезия има? Различават се следните видове ретроградна загуба на паметта: Временно степенувана ретроградна амнезия Това е най-честата форма на ретроградна амнезия. При този вариант загубата на паметта става по регресионния закон на Рибо,...

Ретроградна амнезия – причини, симптоми

Ретроградна амнезия – причини, симптоми

Ретроградна амнезия означава загуба на спомени за събития, които предшестват остро настъпило заболяване. Пример за такова е черепно-мозъчна травма със загуба на съзнание. Обхваща различен период от време – минути, часове, дни, месеци, рядко дори години. Тежестта и...

Тестове за проверка на слуха при деца

Тестове за проверка на слуха при деца

В зависимост от възрастта на детето се провеждат различни тестове за проверка на слуха. Ранното откриване и лечение на деца с намален слух подобрява значително развитието на речта, говора и поведението им. Тестове за проверка на слуха при новородени За скрининг на...

Кръвоизлив в белия дроб

Кръвоизлив в белия дроб

Кръвоизлив в белия дроб е кървене в белите дробове от горните дихателни пътища, трахеята и белодробните алвеоли. Източник на кървене са бронхиалните и белодробните съдове. Масивният белодробен кръвоизлив е потенциално животозастрашаващо състояние. Проявява се с...

Ректално туширане на простатата

Ректално туширане на простатата

Ректалното туширане е физикален метод, чрез който може да се изследва простатата. През стената на ректума (правото черво) се опипва (палпира) простатната жлеза.  Това изследване дава възможност да се определи формата, големината, консистенцията, болезнеността,...

Еритроцитни индекси – MCV, MCH, MCHC, RDW

Еритроцитни индекси – MCV, MCH, MCHC, RDW

Математическите показатели на еритроцитите (еритроцитни индекси - MCV, MCH, MCHC, RDW) са едни от най-честите кръвни изследвания. Те са част от по-голям набор от тестове, обединени в изследването пълна кръвна картина (ПКК). Еритроцитните индекси разглеждат специфични...

RDW (ширина на разпределение на еритроцитите)           

RDW (ширина на разпределение на еритроцитите)           

RDW (ширина на разпределение на еритроцитите) е кръвно изследване, което показва дали еритроцитите са еднакви или варират по размер. Този показател може да потвърди наличието на анемия или да помогне за определяне на нейния вид. Използва се при диагностицирането и...

MCHC (средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите)

MCHC (средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите)

MCHC е кръвен тест, който измерва каква е средна концентрация на хемоглобина в определен обем еритроцити. Този показател е част от изследването пълна кръвна картина (ПКК). МСНС е полезен при диагностицирането на анемия, но се използват заедно с броя на червените...

MCH (средна концентрация на хемоглобин в отделния еритроцит)

MCH (средна концентрация на хемоглобин в отделния еритроцит)

MCH е кръвно изледване, което показва концентрацията на хемоглобин в един еритроцит. Заедно с показателите MCV и MCHC се използва за диагностициране на анемия и определяне на нейния тип. В зависимост от стойността на МСН (средната концентрация на хемоглобина в...

MCV (среден обем на еритроцита) – понижен, повишен

MCV (среден обем на еритроцита) – понижен, повишен

MCV (среден обем на еритроцита) е кръвен тест, който измерва средния размер на еритроцитите (червените кръвни клетки). Заедно с другите кръвни изследвания, които са част от стандартната пълна кръвна картина (ПКК) се използва за откриване на анемия и определяне на...