Начало / Бебе и кърмене / Как се диагностицира атрезия на хранопровода?

Как се диагностицира атрезия на хранопровода?

юни 17, 2020

атрезия на хранопровода

Атрезията на хранопровода е състояние, при което хранопровода не се свързва със стомаха, а завършва сляпо. По този начин погълнатата храна не може да достигне до стомаха. Среща се 1:3500 – 1:4200 раждания, приблизително еднакво и при двата пола.

Класификация:

I тип: безфистулна форма – 10% от случаите. При тази форма двата сегмента на хранопровода отстоят на голямо разстояние.

II тип: наличие на фистула (патологичен канал), който свързва проксимален сегмент на хранопровода с трахеята. Когато има фистула между трахеята и хранопровода, погълнатата от бебето храна попада в белите дробове. Това може да причини пневмония или други дихателни проблеми.

III тип: 90% от случаите. Налице е сляпо завършващ проксимален сегмент и дистален сегмент, свързан с трахеята (дистална трахеоезофагеална фистула).

IV тип: наличие на фистула към дистален и проксимален сегмент.

Причината за възникване на това състояние е неясна. Предполага се тератогеннно въздействие на редица агенти от радиационен, инфекциозен и медикаментозен характер. Пълното или частично прекъсване на хранопровода възниква между 3 и 6-та гестационна седмица, когато под влияние на тези външни фактори се нарушава процеса на реканализация на първичната храносмилателна тръба.

Как се диагностицира атрезия на хранопровода?

Диагнозата атрезия на хранопровода може да бъде поставена както пренатално, така и след раждането.

Пренатална ехография

Пренаталната ехография установява малък газов мехур на стомаха и ограничена газова колекция в областта на проксималния хранопровод. Има данни за хидрамнион (ненормално увеличено количество околоплодни води). А стойностите на алфа-фетопротеините са повишени.

След раждането диагнозата атрезия на хранопровода се поставя на базата на следните методи

Анамнеза и физикален статус

Детето има обилна и постоянна саливация – отделяне на пенести материи от устата в първите часове след раждане. Налице е спонтанно връщане на непроменена кърма след опит за захранване с пристъпи на задух и цианоза (синкаво оцветяване на кожата и лигавиците). Впоследствие се появява дихателна недостатъчност и признаци на белодробно възпаление вследствие аспирацията, развиват се и белези на дехидратация.

Ендоназалното сондиране

Установява наличие на високо препятствие, при което често сондата се нагъва и излиза през устата. Може да се извърши и пробата на Елефант: през спрялата содна със спринцовка се вкарва въздух. В резултат на това се наблюдава появата на балончета в слюнката, излизаща през устата.

Рентгеново изследване

Трябва да се извърши в изправено положение на детето и да се обхванат едновременно гърди и корем. Наличие на газова колекция в проксималния сегмент на хранопровода при нативното рентгеново изследване в право положение и липсата на газова колекция, изпълваща стомаха  говори за безфистулна форма.

Въздушна колекция в стомаха и червата говори за широка дистална фистула (между хранопровод и трахея).

Контрастиране на слепия проксимален сегмент се извършва с 1 мл йоден контрастен разтвор.

Автор: д-р Николета Кочанова

Прочетете за:
Анатомия на хранопровода