Начало Бебе и кърмене Как се диагностицира атрезия на хранопровода?

Как се диагностицира атрезия на хранопровода?

атрезия на хранопровода
атрезия на хранопровода

Атрезията на хранопровода е състояние, при което хранопровода не се свързва със стомаха, а завършва сляпо. По този начин погълнатата храна не може да достигне до стомаха. Среща се 1:3500 – 1:4200 раждания, приблизително еднакво и при двата пола.

Класификация:

I тип: безфистулна форма – 10% от случаите. При тази форма двата сегмента на хранопровода отстоят на голямо разстояние.

II тип: наличие на фистула (патологичен канал), който свързва проксимален сегмент на хранопровода с трахеята. Когато има фистула между трахеята и хранопровода, погълнатата от бебето храна попада в белите дробове. Това може да причини пневмония или други дихателни проблеми.

III тип: 90% от случаите. Налице е сляпо завършващ проксимален сегмент и дистален сегмент, свързан с трахеята (дистална трахеоезофагеална фистула).

IV тип: наличие на фистула към дистален и проксимален сегмент.

Причината за възникване на това състояние е неясна. Предполага се тератогеннно въздействие на редица агенти от радиационен, инфекциозен и медикаментозен характер. Пълното или частично прекъсване на хранопровода възниква между 3 и 6-та гестационна седмица, когато под влияние на тези външни фактори се нарушава процеса на реканализация на първичната храносмилателна тръба.

Диагнозата атрезия на хранопровода може да бъде поставена както пренатално, така и след раждането.

Пренатална ехография – установява малък газов мехур на стомаха и ограничена газова колекция в областта на проксималния хранопровод. Има данни за хидрамнион (ненормално увеличено количество околоплодни води). А стойностите на алфа-фетопротеините са повишени.

След раждането диагнозата атрезия на хранопровода се поставя на базата на следните методи

Анамнеза и физикален статус
Детето има обилна и постоянна саливация – отделяне на пенести материи от устата в първите часове след раждане. Налице е спонтанно връщане на непроменена кърма след опит за захранване с пристъпи на задух и цианоза (синкаво оцветяване на кожата и лигавиците). Впоследствие се появява дихателна недостатъчност и признаци на белодробно възпаление вследствие аспирацията, развиват се и белези на дехидратация.

Ендоназалното сондиране
Установява наличие на високо препятствие, при което често сондата се нагъва и излиза през устата. Може да се извърши и пробата на Елефант: през спрялата содна със спринцовка се вкарва въздух. В резултат на това се наблюдава появата на балончета в слюнката, излизаща през устата.

Рентгеново изследване
Трябва да се извърши в изправено положение на детето и да се обхванат едновременно гърди и корем. Наличие на газова колекция в проксималния сегмент на хранопровода при нативното рентгеново изследване в право положение и липсата на газова колекция, изпълваща стомаха  говори за безфистулна форма.

Въздушна колекция в стомаха и червата говори за широка дистална фистула (между хранопровод и трахея).

Контрастиране на слепия проксимален сегмент се извършва с 1 мл йоден контрастен разтвор.

Автор: д-р Николета Кочанова

Прочетете за:
Анатомия на хранопровода