Начало / Бебе и кърмене / Жълтеница в първите 24 часа

Жълтеница в първите 24 часа

юни 27, 2022

жълтеница в първите 24 часа

Жълтеница при новородените се вижда, когато билирубинът достигне концентрация около 80 µmol/l. Над 50 % от новородените в термин и 80 % от преждевременно родените деца имат видима жълтеница.

Жълтеницата (иктер) представлява жълтеникаво оцветяване на кожата, склерите на очите и видимите лигавици (по небцето, под езика). Дължи се на отлагането на билирубин в тъканите.

Около 80 % от билирубина се получава при разграждането на хемоглобина, който се освобождава при разрушаване на еритроцитите.

Билирубинът се свързва с албумин в кръвта под формата на билирубин-албуминов комплекс, известне като индиректен (неконюгиран) билирубин. Свързаният с албумин неконюгиран билирубин се поема от черния дроб, където се конюгира чрез ензима уридин-дифосфат-глюкуронилтрансфераза и се превръща в директен (конюгиран) билирубин. Той се отделя чрез жлъчния сок в червата като стеркобилиноген и уробилиноген. Част от билирубина в червата се превръща отново в неконюгиран билирубин, резорбира се от чревната лигавица и чрез порталната вена попада отново в черния дроб, където се реконюгира и реекскретира.

У повечето новородени се наблюдава физиологична жълтеница, тъй като концентрацията на билирубин е по-висока след раждането. Неонаталната жълтеница обаче може да бъде симптом и на сериозно заболяване.

Времето на изява на жълтеницата обикновено насочва към причината.

Жълтеница в първите 24 часа след раждането

Жълтеница, която се появява в първите 24 часа, обикновено се дължи на хемолиза (разрушаване на еритроцитите). Това е много важно, тъй като концентрацията на индиректния билирубин може да се повиши много бързо и да увреди мозъка.

Най-честите причини за жълтеница преди 24-тия час са хемолитични нарушения и вродени инфекции.

Хемолитична болест на новороденото

Хемолитичната болест на новороденото се предизвиква от антитела срещу кръвногруповите антигени. Най-важните са анти-D (rhesus антиген) и анти-А или анти-В (АВО кръвногрупови антигени). По-малко клинично значение има несъвместимостта по отношение на други редки еритроцитни антигени, напр. Kell, Duffy, Kidd, MNS.

Хемолитична болест при Rh несъвместимост

Rh изоимунизация възниква, когато майката е Rh (-) отрицателна, а плода е Rh (+) положителен. В този случай у майката се образуват антитела срещу D-антигена на плода. Тези антитела преминават през плацентата в кръвообращението на плода и предизвикват хемолитична анемия.

Хемолитична болест при АВО несъвместимост

АВО изоимунизация възниква, когато майката е кръвна група О, а плодът – кравна група А, В или АВ. Някои жени с кръвна група О могат да образуват анти-А и анти-В антитела, които са от клас IgG и могат да преминат през плацентата и да причинят хемолиза (разрушаване на еритроцитите).

Жълтеница се появява в първите 24 часа и бързо се усилва – най-изразена е между 12-ия и 72-ия час. Има данни за хемолитична анемия – бързо понижаване на хемоглобина, еритроцитите, хематокрита, повишаване на ретикулоцитите. Неконюгираният билирубин може значително да се повиши и да причини тежко засягане на мозъка – ядрен иктер (керниктер).

Дефицит на глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа

Дефицитът на глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа (Г6ФД) е генетично заболяване, унаследяващо се по Х-рецесивен начин. Засяга предимно мъжкия пол. Среща се обикновено при пациенти, живеещи в Средиземноморието, Среден и Далечен Изток, Централна Африка.

Еритроцитите без Г6ФД са предразположени към хемолиза. Някои лекарства, вируси, бактерии могат да провокират разрушаването на еритроцитите.

Неонатална жълтеница се развива в първите три дни. Често е тежка и изисква екссангвинотрансфузия (обменно кръвопреливане).

Сфероцитоза

Наследствената сфероцитоза се унаследява автозомно-доминантно, но в 25 % от случаите не се установява фамилност, а се касае за нова мутация. Поради генна мутация се образуват абнормни мембранни протеини. В резултат мембраната на еритроцитите е по-слаба и те променят форрмата си в сферична. Сферичните еритроцити се разрушават лесно в кръвоносните съдове на слезката.

В първите няколко дни след раждането може да се развие тежка хемолитична жълтеница.

Вродени инфекции

Наличието на жълтеница при раждането може да бъде симптом на вродена инфекция, например токсоплазмоза, рубеола, цитомегалия, вроден хепатит. В тези случаи е повишен директният билирубин и новородените имат други симптоми, характерни за инфекцията.

Прочетете за:
Неонатална жълтеница – между 2-рия ден и 2-рата седмица
Жълтеница след 2-ра седмица след раждането