Начало / Бебе и кърмене / Отворен артериален канал (ductus Botalli persistens)

Отворен артериален канал (ductus Botalli persistens)

окт. 8, 2018

отворен артериален канал

Синоними: персистиращ артериален канал (PDA), персистиращ дуктус Ботали, дуктус артериозус апертус, отворен дуктус артериозус, отворен Боталов проток

Дуктус артериозус, артериален канал или Боталов проток (ductus arteriosus Botalli) представлява широко отворен кръвоносен съд на плода, който свързва аортата с главния ствол на белодробната артерия. Дължината му варира от 2 mm до 1.5 cm, а диаметъра му е от 5 mm до 2 cm.

По време на вътреутробното развитие по-голямата част от кръвта преминава от дясната камера в белодробната артерия и оттам, без да отива в белите дробове през дуктус артериозус се насочва към аортата. По този начин се заобикаля белодробното кръвообращение.

Нормално след раждането, в рамките на часове до 3 дни артериалния канал (дуктус артериозус) фиброзира и се затваря, а се включва белодробното кръвообращение. Когато се наруши механизмът на затваряне, артериалния канал остава отворен след раждането.

Какви хемодинамични нарушения настъпват?

При отворен артериален канал е налице непрекъснато преминаване на кръв от аортата (има по-високо налягане) към белодробната артерия (има по-ниско налягане). В резултат на това се увеличава количеството кръв, което преминава през белодробното кръвообращение, лявото предсърдие и лявата камера. Настъпва обременяване на лявото предсърдие и лявата камера и белодробна хиперволемия, като възниква белодробна хипертония и сърдечна недостатъчност.

Какви са симптомите при персистиращ артериален канал?

Клиничната симптоматика зависи от големината на шънта.

 • Малък персистиращ артериален канал

Пациентите с малък шънт нямат оплаквания и имат нормално развитие. Единствен белег е наличието на систолно-диастолен шум – „машинен шум“, който в този случай е слаб, тих.

 • Средно голям персистиращ артериален канал

Повечето болни нямат оплаквания до 30 годишната си възраст. След това може да се появи задух при физическо усилие. Налице е постоянен систолно-диастолен шум, който е силен, откъдето идва и името му „машинен“. Има голяма амплитуда на кръвното налягане.

 • Голям персистиращ артериален канал

Клиничните симптоми се изявяват още през първата година от живота. Наблюдава се затруднено кърмене, изоставане в развитието на кърмачето, силно изпотяване. При голям шънт преобладават белезите на белодробна хипертония. При изравняване на налягането между двете камери шумът изчезва.

Какви усложнения могат да настъпят при отворен артериален канал?

При пациенти с отворен артериален канал има риск от следните усложнения:

 • инфекциозен ендокардит
 • сърдечна недостатъчност
 • синдром на Eisenmenger – има тежка пулмонална хипертония с обръщане на шънта и централна цианоза.

Как се диагностицира персистиращия артериален канал?

За поставяне на диагнозата допринасят:

 • клиничната симптоматика и физикалното изследване – наличие на „машинен шум“
 • ЕКГ

При малък шънт електрокардиограмата е нормална. При голям шънт се установяват признаци на левокамерна хипертрофия. При настъпила белодробна хипертония се установяват белези и на деснокамерна хипертрофия.

 • Торакална рентгенография

При малък шънт рентгенографията на гръдния кош показва сърце с нормални размери. При голям шънт се установява уголемяване на лявата камера и предсърдие, а по-късно и на дясната камера – налице е кардиомегалия (уголемено сърце). При пулмонална хипертония стволът на белодробната артерия и централните белодробни съдове са разширени, а в периферията съдовете са редуцирани.

 • Ехокардиография – има най-голямо значение за поставянето на диагнозата

Чрез ехокардиографията директно се изобразява персистиращия артериален канал, а чрез цветен доплер се доказва кръвотока към белодробната артерия.

 • Инвазивна диагностика

При нужда може да си извърши: директно сондиране на дуктуса през белодробната артерия, оксиметрия, ангиографско изобразяване на дуктуса.

От кои заболявания трябва да се отдиференцира отворения артериален канал?

Персистиращият артериален канал трябва да се разграничи от всички заболявания, при които има непрекъснат систолно-диастолен шум – аорто-пулмонална фистула, аневризма на синус Валсалва с перфорация, коронарна фистула, аортна стеноза с аортна инсуфициенция и др.

Какво е лечението при персистиращ артериален канал?

Целта на лечението е затваряне на артериалния канал. Препоръчва се ранното оперативно лечение, за да се избегнат по-късните усложнения.

Затварянето на персистиращия дуктус артериозус може да стане чрез:

 • оперативно лечение – извършва се лигиране и разделяне на дуктуса на две
 • транскатетърни методи – предпочитат се при възрастни, защото колкото по-голяма е възрастта на пациентите, толкова по-често се установяват калцификации на дуктуса, които затрудняват хирургичното му затваряне.

Прочетете за:
Какво е тетралогията на Фало
Междукамерен дефект