Начало / Бебе и кърмене / Хипоксично-исхемична енцефалопатия (ХИЕ)

Хипоксично-исхемична енцефалопатия (ХИЕ)

май 20, 2022

хипоксично-исхемична енцефалопатия (ХИЕ)

Хипоксично-исхемична енцефалопатия (ХИЕ) при новородени деца представлява увреждане на мозъчната функция поради намален приток на кислород към мозъка в резултат на хипоксия (понижен кислород в кръвта) и исхемия (редуциран кръвен ток в мозъка).

Честотата на ХИЕ е 2/1000 новородени деца.

Какви са причините за хипоксично-исхемична енцефалопатия (ХИЕ)?

ХИЕ може да възникне преди или по време на раждането и по-рядко в първите дни след раждането. Не винаги причината за ХИЕ е ясна.

Възможни причини за ХИЕ по време на бременността са:

 • отлепване на плацентата
 • прееклампсия
 • злоупотреба с алкохол, наркотици
 • вродени фетални инфекции.

Причини за ХИЕ по време на раждането са:

Потенциални причини за ХИЕ след раждането са:

 • тежка инфекция
 • черепно-мозъчна травма
 • дихателна недостатъчност.

Какви са симптомите на хипоксично-исхемичната енцефалопатия?

Веднага след раждането се установяват неврологични симптоми. Те се проследяват до 48-ия час след раждането и в зависимост от еволюцията им се определя тежестта на хипоксично-исхемичната енцефалопатия.

Различават се три степени на ХИЕ:

I степен (лека)

При лека хипоксично-исхемична енцефалопатия се установяват следните симптоми:

 • свръхвъзбуда
 • леко понижен мускулен тонус
 • сухожилните рефлекси може да са повишени
 • примитивните рефлекси на нормални
 • липсват гърчове.

Бебетата с лека хипоксично-исхемична енцефалопатия се възстановяват до 24 часа, без никакви последствия.

II степен (умерена)

При умерена хипоксично-исхемична енцефалопатия се наблюдават:

 • нарушено съзнание – сопор
 • умерено понижен мускулен тонус
 • примитивните рефлекси (сукателен рефлекс, рефлекс на Моро) са отслабени или липсват
 • отслабени сухожилни рефлекси
 • може да има периоди на апнея
 • наличие на гърчове
 • възстановяване настъпва в рамките на 1-2 седмици.

III степен (тежка)

При тежка хипоксично-исхемична енцефалопатия се установява:

 • ступор до кома
 • силно понижен мускулен тонус
 • липсват примитивни рефлекси
 • потиснати сухожилни рефлекси
 • зениците могат да бъдат разширени, фиксирани, реагират слабо на светлина
 • силно затруднено дишане
 • ниско кръвно налягане
 • резистентни на лечение гърчове
 • възстановяването е продължително.

Освен мозъкът, недостиг на кислород могат да изпитват и други органи – сърце, черен дроб, бъбреци. Тяхната функция обикновено се възстановява, докато мозъчната функция може да остане трайно увредена. Продължителността на времето, през което мозъкът е бил без кислород, определя тежестта на увреждането.

Как се диагностицира хипоксично-исхемичната енцефалопатия?

Диагностицирането на ХИЕ е въз основа на:

 • данни от анамнезата за наличие на асфиксия – тежко раждане, руптура на матката
 • оценгата по Apgar
 • данните от неврологичния статус – нарушено съзнание, мускулна хипотония, гърчове
 • ЕЕГ – изследва се мозъчната активност
 • трансфонтанелна ехография
 • ядрено магнитна резонансна томография.

Лечение на хипоксично-исхемична енцефалопатия (ХИЕ)

Лечението на ХИЕ започва веднага след раждането и включва:

 • неонатална реанимация – при ритъмни нарушения на дишането се налага изкуствена вентилация
 • нормализиране на кислорода и СО2 в кръвта
 • проследяване на кръвното налягане и бъбречната функция – хипотонията е честа при деца с ХИЕ. Прилагат се катехоламини – Допамин
 • поддържане на глюкозата в референтни стойности
 • противогърчови средства
 • терапевтична хипотермия – счита се, че понижаването на телесната температура до 34 ºС в първите часове след раждането намалява мозъчното увреждане.

Леката хипоксично-исхемична енцефалопатия има добра прогноза – всички деца се възстановяват бързо и напълно. При умерената степен 21 % от децата имат остатъчен неврологичен дефицит, а при 5 % изходът е летален. При тежката степен смъртността е до 75 %, а при всички преживели деца се наблюдава неврологичен дефицит.