Начало / Бременност и раждане / Инфекции, които причиняват вродени аномалии

Инфекции, които причиняват вродени аномалии

фев. 27, 2020

вродени аномалии

Инфекциите през бременността могат да причинят тежки вродени аномалии. Важно е всички жени, които са бременни или планират да забременеят, да са запознати с различните инфекции, които могат да доведат до загуба на бременността или до вродени аномалии на плода.

Скринингът за тези инфекции, като и предприемането на определени стъпки, може да намали риска от вътрематочна инфекция и от увреждане на плода.

Ето някои инфекции през бременността, които могат да причинят вродени аномалии:

Рубеола

Рубеолата може да бъде сериозна заплаха за бременността, особено ако инфектирането настъпи през първия триместър. Възможни са следните усложнения:

  • аборт
  • мъртво раждане
  • преждевременно раждане
  • вроден рубеолен комплекс

Вроден рубеолен комплекс се развива при трансплацентарно заразяване на плода. Детето се ражда с една или повече вродени аномалии. Най-често се наблюдават: глухота, сърдечни дефекти, микроцефалия, катаракта на очите, анемия, тромбоцитопения, увеличен черен дроб и слезка, увреждане на централната нервна система, жълтеница, увреждане на костите и др.

Цитомегаловирусна инфекция

Цитомегаловирусната инфекция е най-честата вродена инфекция. Повечето деца, родени с цитомегаловирусна инфекция нямат симптоми. При някои новородени обаче може да се наблюдават тежки усложнения, включващи: микроцефалия, увеличен черен дроб и слезка, хориоретинит, кръвоизливи по кожата, анемия, тромбоцитопения. Сериозни трайни усложнения, които могат да настъпят са: глухота, интелектуален дефицит, загуба на зрението, затруднено движение.

Токсоплазмоза

Токсоплазмозата се причинява от паразит, наречен Toxoplasma gondii, който се разпространява главно от котките. Плодът се инфектира трансплацентарно или по време на раждане. Уврежданията на плода са по-тежки, когато инфектирането е настъпило през първия триместър. Може да възникне спонтанен аборт, преждевременно раждане или раждане на мъртъв плод. Уврежданията на плода могат да се изявят веднага след раждането или след месеци и години. Възможни са редица тежки усложнения: хидроцефалия, микроцефалия, микрофталмия, атрофия на зрителния нерв. Засягат се множество органи – бъбреци (нефрит), бял дроб (пневмония), черен дроб (хепатит), мускули (мускулна хипотония).

Зика вирус

Зика вирусът се разпространява главно при ухапване от комари. Предаването на вируса от майката на плода може да причини тежки вродени аномалии, включително микроцефалия и мозъчни аномалии. Развива се вроден Зика синдром, който включва: тежка микроцефалия, намалено мозъчно вещество, субкортикални калцификации, пигментации на ретината, вродени контрактури и деформации на ставите (еквиноварус, артрогрипоза) и др.

Вродена Херпес симплекс инфекция

Херпесната инфекция по време на бременността може да бъде много опасна за плода. Тя може да доведе до загуба на плода, до недоносеност. Симптомите на неонатален херпес се наблюдават веднага след раждането – мехурчета по кожата, устната лигавица, очите, увеличен черен дроб и слезка, енцефалит, фебрилитет, отпуснатост, затруднено дишане, като при тежки случаи може да настъпи и смърт.

Вроден сифилис

Сифилисът е полово предавана болест, която се причинява от бактерий, наречен Treponema pallidum. Майката може да предаде инфекцията на плода чрез плацентата след 4-ия лунарен месец. Възможно е да настъпи мъртво раждане, преждевременно раждане. Вроденият сифилис може да се изяви още в първите месеци след раждането или след 4 и повече години. При кърмачета с вроден сифилис се наблюдават: ниско тегло, обрив по дланите и ходилата, седловиден нос, менингит, увеличен черен дроб и слезка, остеохондрит и др.

Късният вроден сифилис обикновено се изявява след 4-годишна възраст. Може да настъпи глухота, кератит, деформация на зъбите, високо твърдо небце, изпъкнало чело, квадратна глава, деформации на подбедриците и др.