Начало / Бременност и раждане / Околоплодна течност – цвят, състав, функция

Околоплодна течност – цвят, състав, функция

юни 3, 2021

околоплодна течност

Околоплодната течност обгражда плода в амниотичния сак по време на бременността. Представлява бистра, светложълта течност, която се формира още през първите седмици на бременността.

Околоплодната (амниотична) течност първоначално се секретира от епителните клетки на амниона. По-късно в околоплодните води попада чрез осмоза трансудат от майчината кръв в съдовете на плацентата. След започване на втория триместър голяма част от околоплодната течност представлява урина, отделена от бъбреците на плода. Плодът поглъща околоплодна течност и едновременно с това уринира в амниотичния сак. Така околоплодната течност се обменя на всеки 3 часа. В състава на околоплодната течност влизат още: трахео-бронхиални секрети, секрети на слюнчените жлези.

Амниотичната течност се състои от вода (99%), протеини, въглехидрати, липиди, електролити, урея, креатинин, пигменти, ензими, имуноглобулини, плацентарни хормони, верникс казеоза, лануго, фетални епителни клетки и др. Има алкална реакция и относително тегло между 1002 и 1020.

Количеството на амниотичната течност е най-голямо около 38 г.с. – 1000 – 1500 мл. След този срок до термина обемът й постепенно намалява и достига 800 – 900 мл. При преносване обемът на амниотичната течност намалява още повече и достига 300 – 400 мл.

Когато количеството на амниотичната течност е повишено над 1500 мл е налице полихидрамнион (многоводие), а когато е понижено под 500 мл – олигохидрамнион (маловодие).

Какъв е цветът на околоплодните води?

Амниотичната течност обикновено е безцветна или бледо жълта. Цветът на околоплодните води може да се промени при някои патологични състояния. Например:

 • жълто-оранжев цвят – показател е за наличие на хемолитична болест на новороденото. В околоплодните води има билирубин поради разрушаване на еритроцитите (червените кръвни клетки)
 • кафяв – признак за тежка хемолиза
 • тъмно зелен цвят – дължи се на замърсяване на околоплодните води с мекониум. Обикновено бебето прави първото си изхождане след раждането. Ако плода отдели мекониум в амниотичния сак, чрез околоплодните води в белите дробове може да попадне мекониум и да настъпи т. нар. синдром на аспирация на мекониум.
 • ивици кръв – наличието на ивици кръв може да бъде признак за коремна травма, интраамниотичен кръвоизлив.

Каква функция има околоплодната течност?

Амниотичната течност играе важна роля в развитието на плода, например:

 • осигурява среда, в която движенията на плода са свободни
 • предпазва плода от директна травма
 • подпомага поддържането на постоянна температура около плода
 • предпазва пъпната връв от притискане при движение на плода
 • предпазва от възможността за срастване между плодните обвивки и плода
 • амниотична течност попада в белите дробове и стимулира развитието им
 • съдържа антитела и предпазва от инфекции.

По време на раждане нормалният обем на околоплодните води:

 • уеднаквява вътрематочното налягане по време на маточните контракции и в периода между тях
 • намалява въздействието на вътрематочното налягане върху плацентата
 • улеснява изглаждането и разширяването на маточната шийка. Долният полюс на околоплодния мехур (предните води) действа като клин, който оказва натиск върху вътрешния отвор на цервикалния канал и по този начин улеснява разширяването му.

Анализът на околоплодната течност може да даде ценна информация за здравето на бебето преди раждането му. Чрез ултразвуково изследване се определя количеството на околоплодните води. Амниоцентезата е инвазивна процедура, при която чрез игла под ехографски контрол се извлича малко количество околоплодна течност. Може да се извърши генетичен и биохимичен анализ на състава на амниотичната течност. Генетичното изследване на съдържащи се в околоплодните води клетки на плода дава възможност да се открият хромозомни аномалии.

От биохимичните изследвания голямо значение има изследването на:

 • съотношението лецитин / сфингомиелин в околоплодната течност – дава информация за риска от развитие на хиалинно-мембранна болест на новороденото (респираторен дистрес синдром у новороденото)
 • количествено определяне на алфа-фетопротеин (AFP) – повишените стойности на AFP са индикатор за вродени аномалии, например спина бифида, аненцефалия
 • билирубин – показател е за хемолитична болест на новороденото.

Прочетете за:
Аспирация на мекониум у новородени
Аномалии на амниона и на околоплодната течност – полихидрамнион, олигохидрамнион
Причини за преждевременно пукане на околоплодния мехур