Начало / Бременност и раждане / Прееклампсия – симптоми, усложнения

Прееклампсия – симптоми, усложнения

ное. 4, 2021

прееклампсия

Прееклампсия е състояние, което се характеризира с повишено кръвно налягане и поява на белтък в урината (протеинурия). Възниква през втората половина на бременността – след 20 г. с., но може да се наблюдава и до 48 часа след раждането.

Среща се по-често при първескини, при многоплодна бременност, при жени с хронични бъбречни заболявания, диабет, затлъстяване, антифосфолипиден синдром.

Причината за възникване на прееклампсия все още не е изяснена. Роля имат различни фактори – генетични, имунни, хормонални, бъбречни и хемодинамични промени. Те довеждат до изменения в плацентарните кръвоносни съдове и в гломерулите на бъбреците. В резултат се повишава кръвното налягане и настъпва протеинурия.

Какви са симптомите на прееклампсия?

Основните симптоми на прееклампсия са:

 • хипертония

Кръвното налягане се повишава над 140/90 mmHg или систолното налягане се повишава с 30 mmHg и повече, а диастолното с 15 mmHg и повече в сравнение с кръвното налягане през първата половина на бременността. Повишеното кръвно налягане трябва да се установи най-малко чрез две последователни изследвания през интервал от 6 часа.

Откриват се характерни изменения в очните дъна, като понякога може да се стигне до кръвоизлив или отлепване на ретината.

В урината се установява над 300 mg белтък за 24 часа.

 • отоци

Могат да се появят отоци, но те не са задължителен симптом при прееклампсия. За патологични се считат отоците по лицето и ръцете.

Различават се две форми на прееклампсия:

Лека форма на прееклампсия

При леката форма диастолното налягане е под 110 mmHg, а качественото изследване на урината за белтък показва 1+ или до 1 g/24h. Други симптоми липсват.

Тежка форма на прееклампсия

При тежката форма диастолното кръвно налягане е повишено над 110 mmHg, а белтъкът в урината е над 5 g/24 h или 2+ и повече при качествено изследване на урината. Други симптоми са:

 • силно главоболие
 • отслабване на зрението, поява на скотоми
 • болки в епигастриума
 • световъртеж, гадене, повръщане
 • олигурия – намалява количеството на отделената урина за 24 часа под 400 ml
 • повишен серумен креатинин
 • повишен билирубин
 • повишени чернодробни ензими
 • белодробен оток
 • хипотрофия на плода – забавя се растежа на плода.

Тежката форма на прееклампсия може да прогресира до еклампсия.

Какви усложнения са възможни при прееклампсия?

Хелп синдромът е сериозно усложнение на бременността. Представлява предимно чернодробна локализация на тежката прееклампсия. Характеризира се с три основни симптома:
– хемолиза – разрушаване на еритроцитите, понижават се хемоглобина и хематокрита
– повишена активност на чернодробните ензими – АсАТ, АлАТ, ЛДХ
– тромбоцитопения – понижаване на тромбоцитите в кръвта.

Други клинични симптоми са болка в епигастриума и дясното подребрие, гадене, повръщане, нарушено зрение.

 • интраутеринна ретардация на плода – плодът изостава в своето развитие поради нарушеното кръвоснабдяване и хроничната хипоксия
 • преждевременно отлепване на плацентата
 • преждевременно раждане
 • ДИК синдром
 • бъбречна недостатъчност
 • повишен риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания по-късно през живота.

Прочетете за:
Късни токсикози на бременността – прееклампсия
Хелп синдром