Начало / Бременност и раждане / Аутизмът започва много преди раждането

Аутизмът започва много преди раждането

мар. 27, 2014

Учените имат нови доказателства, че аутизмът започва още по време на вътреутробното развитие. Промени в мозъчните структури, настъпили преди раждането могат да причинят симптоми на аутизъм.

Проучване, публикувано в сп. New England Journal of Medicine дава надежда, че по-доброто разбиране на структурните промени в мозъка ще подобри живота на много деца с аутизъм.

Според учени от университета на Калифорния това проучване показва важността на ранното диагностициране и своевременното започване на лечение.

Те са анализирали промените в мозъка на 22 починали деца на възраст между 2 и 15 години с и без аутизъм. При 90 % от децата с аутизъм са били установени абнормни структури, докато при децата без аутизъм само при 10 %.

Промените в мозъка са настъпили по време на вътреутробното развитие, като са били засегнати области на мозъка, свързани с емоциите, общуването, езика.

Според авторите на проучването ранното започване на лечение може да даде възможност на мозъка да се възстанови.

По-доброто разбиране на развитието на мозъка при деца с аутизъм може да допренесе за откриването на по-ефективен начин за лечение и подкрепа на тези деца.

Експерти считат, че е необходимо да се направи ново по-голямо проучване, което да устаниви дали необичайните промени в мозъка се срещат често при деца с аутизъм и дали те са причина за заболяването.

Причината за възникването на структурните промени в мозъка е неизвестна. Възможно е да се дължат на генна мутация или на въздействието на фактори на външната среда.

Предишни проучвания показват, че за възникването на аутизъм значение може да имат прекарани инфекции по време на бременността, преждевременно раждане, по-възрастни родители.

Аутизмът може да окаже тежко въздействие върху живота на децата, но правилната подкрепа има огромно значение.