Начало / Бременност и раждане / Рискове от приема на лекарства през бременността

Рискове от приема на лекарства през бременността

ян. 27, 2023

лекарства през бременнността

Приемът на лекарства през бременността крие рискове за плода. Около 1-2 % от всички вродени малформации се дължат на прием на лекарства.

Някои лекарства, приемани през бременността могат да имат летално, токсично или тератогенно действие върху ембриона или плода. Как влияе дадено лекарство върху плода зависи от редица фактори. Например:

 • възрастта на плода
 • фармакокинетиката и механизма на действие на лекарствата
 • дозата на лекарството
 • физиологичното състояние на бременната
 • хранителния и двигателен режим на бременната
 • фактори от околната среда.

Рискът от увреждане на плода от лекарства, приемани от бременната е различен през отделните гестационни фази.

Прием на лекарства в първите 5 до 14 дни

Приемът на лекарства в първите 5 до 14 дни след оплождането на яйцеклетката може да убие ембриона или изобщо да не го увреди.

Прием на лекарства от 15-ия ден до 8-ата г.с.

Периодът от 15-ия ден след оплождането до 8-ата гестационна седмица представлява период на органогенеза. Този период е изключително важен, тъй като през него могат да възникнат големи анатомични малформации.

По време на органогенезата всеки орган има свой критичен период, когато е най-раним. Например най-висок риск за нервната система има от 15-ия до 25-ия ден на бременността, за сърцето – от 20-ия до 40-ия ден, а за крайниците – от 24-ия до 46-ия ден.

Прием на лекарства от 9-а г.с до края на бременността

Приемът на лекарства през фетогенезата (от 9-а г.с. до края на бременността) може да предизвика малки анатомични аномалии и дефекти във физиологичното развитие на детето.

Класификация на лекарствата според техния тератогенен потенциал

Тератогенният потенциал на лекарствата се определя според отношението риск/полза за плода. Според това отношение се различават пет категории лекарства (PRC – Pregnancy risk category).

Категория А

За лекарствата от група А няма доказателства за съществуването на риск за плода по време на цялата бременност. Към тази група се отнасят, например: фолиевата киселина, витамин А във физиологични дози.

Категория В

Експерименти върху животни не са доказали наличието на риск за плода, но все още няма достатъчно проучвания при бременни жени. Към група В се отнасят, например: лоратадин, лидокаин, пеницилини, метилдопа, цефалоспорини, макролиди.

Категория С

При експерименти с животни са установени тератогенни увреждания, но няма достатъчно проучвания при хора. Ползата от приема на лекарства от тази група може да оправдае използването им. Към група С спадат, например: амикацин, ламотрижин, ГКС, хинолони.

Категория D

За лекарствата от категория D има доказателства за тератогенно действие при хора. Въпреки наличието на тератогенен риск за плода, при животозастрашаващо заболяване на майката очакваната полза може да оправдае приемането на лекарство от тази група. Примери за лекарства от категория D са: литиев карбонат, тетрациклини, фенитоин.

Категория Х

Има категорични доказателства за наличиета на риск за плода от употребата на лекарства от тази група. Тези лекарства са противопоказани при бременни жени, както и при жени, които планират бременност. Лекарства от група Х са например: естрогени, статини, динопрост, ретиноиди, витамин А в много високи дози.

Може да обобщим, че прилагането на лекарства от група А и В по време на бременността е безопасно, докато използването на лекарства от група Х е противопоказано.

Ето някои лекарства, които имат тератогенно действие:

АСЕ инхибитори

Приемът на АСЕ инхибитори през втория и трети триместър води до: бъбречна недостатъчност, синдром на Потър – олигохидрамнион, черепно-лицеви деформации, хипоплазия на белте дробове, контрактури на крайниците.

Бета-блокери

Използването на бета-блокери през втори и трети триместър може да доведе до ретардация на плода и намаление на теглото на плацентата.

Варфарин

Варфаринът е кумаринов антикоагулант, който през първия триместър води до фетален варфаринов синдром – назална хипоплазия, слепота, различна степен на умствена изостаналост. През втори и трети триместър води до микроцефалия, микрофталмия, катаракта, умствено увреждане, кръвоизливи в плода.

Фенитоин

Фенитоинът е лекарство от групата на антиконвулсантите. Приемът му през бременността може да предизвика: цепка на устната, фисура на твърдото небце, нокътна хипоплазия, дефекти на пикочо-половата и сърдечно-съдовата система, забавено умствено развитие, хеморагична болест на новороденото.

Други примери за лекарствени тератогенни ефекти са:

 • аминогликозиди – глухота
 • тетрациклин – изтъняване на зъбния емайл, увреждане растежа на костите
 • кортикостероиди – фисура на твърдото небце, вродена катаракта
 • метотрексат – хидроцефалия, спина бифида, хипоплазия на долната челюст, дефекти на ушите, еквиноварус
 • фенобарбитал – барбитуров абстинентен синдром, хеморагична болест на новороденото
 • топирамат – заешка устна, вълча уста.

Референции:
1. Ив. Ламблев, М. Христов. Фармакология и токсикология: Рискове от приложение на лекарства при бременност
2. National Librart of Medicine. StatPearls. Pregnancy Medications

Последни публикации