Начало / Бременност и раждане / Видове секцио (цезарово сечение)

Видове секцио (цезарово сечение)

окт. 10, 2023

видове секцио

Какви видове секцио има?

Различават се следните видове цезарово сечение:

Планово цезарово сечение

При плановото цезарово сечение предварително е определена датата на извършване и пациентката е подготвена. При този вид секцио има най-малък риск. Медицинският екип е подготвен. Бременната жена също е психически и физически подготвена.

Спешно цезарово сечение

Спешно цезарово сечение е това, което се извършва до 2 часа от поставяне на индикациите. Различават се следните степени на спешност на операцията:

  • първа степен – съществува непосредствена заплаха за живота на жената и плода
  • втора степен – налице е нарушение в състоянието на жената или плода, но то не застрашава живота им
  • трета степен – необходимо е прекъсване на бременността, без да има увреди за майката и плода
  • четвърта степен – извършва се в подходящо за екипа време.

Вторично цезарово сечение

Вторично цезарово сечение е това, което се прави в хода на започнало вагинално раждане. Най-честите причини са пелвиофетална диспропорция и асфиксия на плода. В сравнение с плановото, вторичното цезарово сечение се свързва с повече усложнения както за майката, така и за плода.

Повторно секцио (ресекцио)

За повторно секцио се говори, когато бременната жена е имала друго раждане чрез секцио. Повторното цезарово сечение може да бъде планово, спешно или вторично. При повторното секцио се наблюдават повече технически трудности, по-голяма кръвозагуба и повече усложнения, в сравнение с първото цезарово сечение.

Секцио парва (Sectio parva)

Секцио парва представлява раждане чрез цезарово сечение на нежизнеспособен плод (плод под 25 г.с.). Най-честите индикации за секцио парва са: тежка прееклампсия, асфиксия на плода, плацента превия и др.

Секцио по желание на бременната

Цезарово сечение по желание на бременната е това, което се извършва на термин при едноплодна бременност, без никакви индикации. Има тенденция за увеличаване на честотата на този вид секцио.

В зависимост от техниката на извършване се различават следните видове секцио:

Истмично трансверзално или лонгитудинално (вертикално) цезарово сечение

При истмичното цезарово сечение се прави напричен или надлъжен срез на истмуса на матката. Истмико-трансверзалния разрез се счита за златен стандарт. Истмико-лонгитудиналният разрез се предпочита при малформации на матката (напр. еднорога матка), при недоносена бременност, плацента превия, при напречно положение на плода.

Класическо корпорално или фундално цезарово сечение

Използва се много рядко поради риск от дехисценция (отваряне на оперативната рана) и развитие на перитонит или от руптура на матката при повторна бременност.

Срез на тялото на матката или по-рядко на фундуса се прави, ако ще последва хистеректомия или при невъзможност да се стигне до долния маточен сегмент поради сраствания, миоматозни възли, рак на маточната шийка, торзия на матката.

Прочетете за:
Цезарово сечение (секцио)