Начало / Детско здраве / Синдром на Аспергер

Синдром на Аспергер

окт. 22, 2018

синдром на Аспергер

Синдромът на Аспергер е част от група разстройства на нервно-психичното развитие, които се отразяват на поведението, изграждането на речта и комуникацията с външния свят. През 1944 година австрийският педиатър д-р Ханс Аспергер за първи път описва синдромът, по-късно наименуван на негово име при четири момчета, които са показвали признаци на липса на емпатия, неспособност да създават приятелства, едностранчива комуникация, повишен интерес към определена област и тромави движения. Поради силния интерес на момчетата към определена област той ги е наричал „малки професори“.

Все още има спорове дали синдромът на Аспергер да бъде причислен към така наречените разстройства от аутистичния спектър. В днешно време много от експертите наблягат на някои от положителните характеристики на това психично разстройство, като например:

 • повишена способност за фокусиране върху малки детайли
 • умения за самостоятелност при работа
 • оригинален начин на мислене.

Въпреки, че диагнозата синдром на Аспергер не може да бъде поставена без осъществяване на тестове и наблюдения от специалист, много учени твърдят, че редица известни личности може да са страдали от това разстройство, като Моцарт, Бенджамин Франклин, Томас Джеферсън и Мария Кюри.

На какво се дължи синдромът на Аспергер?

Учените все още търсят точните причини за появата на това разстройство. Смята се, че някои мозъчни аномалии или генетични фактори могат да оказват влияние.  Прави впечатление, че в някои фамилии по-често се поставя диагнозата синдром на Аспергер.

Много хора са с погрешна представа, че синдромът на Аспергер се дължи на лошо отглеждане на детето от неговите родители, поради някои аспекти на разстройството, но това твърдение не е вярно. Това е невробиологично разстройство, причините, за което все още се изясняват.

Какви са признаците на синдром на Аспергер?

По-често проявяваните симптоми са:

 • трудно осъществяване на социални контакти
 • липса на съпричастност към другите
 • затрудняват се да осъществят контакт с очите с хората, с които говорят
 • проблеми при четене и изразяване
 • необичайна чувствителност към шумове, допир, миризми, вкусове или визуални стимули
 • силна заинтересуваност в определена област, като музика, рисуване, видео игри или др.
 • зависимост от рутинни дейности
 • стереотипни и повтарящи се движения (клатушкане или размахване на ръцете)
 • тромави движения.

Важно е да се отбележи, че за разлика от децата с аутизъм, тези със синдром на Аспергер рядко имат забавяне в развитието на речта. Обикновено те проговарят на очакваната за това възраст и имат добър речников запас. По-често тези деца има проблеми с организацията или вниманието и изглежда сякаш се развиват много добре в някои области, а други им куцат.

Как се поставя диагноза?

Поставянето на диагноза е доста трудно, защото децата със синдром на Аспергер не се различават значително от останалите деца. Ако забележите, че детето ви проявява някой от симптомите, характерни за това разстройство трябва да се консултирате с психолог и невролог, които да оценят неговото нервно-психическо развитие и да добият представа за неговото поведение.

Какво е лечението?

Няма лечение за синдромът на Аспергер. Повечето от пациентите водят нормален и пълноценен живот и се научават да живеят с разстройството без то да пречи на ежедневните им дейности. От полза могат да бъдат срещи с психолог, който да помогне за подобряване на комуникацията и осъществяването на социални контакти и изграждане на стратегии за справяне с някои налични дефицити в концентрацията, писането или четенето, например.