Начало / Детско здраве / Синдром на Рей – провокира се от аспирин

Синдром на Рей – провокира се от аспирин

сеп. 24, 2021

синдром на Рей

Синдромът на Рей представлява остра невъзпалителна енцефалопатия с чернодробна недостатъчност. Обикновено възниква при деца, прекарали вирусна инфекция (грип, варицела, гастроентерит) по време на която са приемали аспирин. Започва с повръщане и объркване, като бързо може да прогресира до кома.

Най-често настъпва при деца на възраст от 5 до 14 години, но има случаи и при деца под една годишна възраст.

Какви са причините за синдром на Рей?

Синдромът на Рей най-често се предизвиква от грипен вирус А и В, както и от вируса на варицела-зостер. По-рядко се асоциира с аденовируси, коксаки вируси, парагрипни вируси, Епщайн-Бар (EBV), цитомегаловирус (CMV), ХИВ. Бактериални патогени като Chlamydia, Bordetella pertussis, Mycoplasma, Shigella, Salmonella също са свързани с развитието на синдром на Рей.

Установена е връзка между употребата на аспирин и развитието на синдром на Рей. Повече от 80% от децата с диагноза синдром на Рей са приемали аспирин през последните 3 седмици.

Други медикаменти, за които се подозира, че предизвикват или влошават синдрома на Рей са: ацетаминофен, валпроева киселина, варфарин, нестероидните противовъзпалителни средства.

Синдромът на Рей се асоциира още с някои инсектициди, хербициди, афлатоксини, хепатотоксични гъби и др.

Какви промени настъпват при синдрома на Рей?

Патогенезата на синдрома на Рей не е напълно изяснена. Предполага се, че се касае за митохондриално увреждане, което води до инхибиране на метаболизма на мастните киселини у лица с вирусна инфекция. При много от пациентите се установява наличие на вроден ензимен дефект.

В резултат от чернодробната митохондриална дисфункция настъпва натрупване на мазнини в чернодробните клетки – развива се стеатоза на черния дроб. Повишават се нивата на амоняк в кръвта, а се понижава кръвната захар. Повишеният амоняк може да предизвика оток на астроцитите, водещ до дифузен мозъчен оток и последващо повишаване на вътречерепното налягане.

Какви са симптомите при синдром на Рей?

Симптомите на синдрома на Рей обикновено се развиват между 12 часа и 3 седмици след възстановяване от вирусно заболяване. Най-често първи симптом е повръщането – настъпва между 3 и 6 дни след вирусно заболяване. При деца под 2-годишна възраст първи признаци могат да бъдат диария и учестено дишане.

В протичането на заболяването се различават 5 стадия:

Стадий I:

 • постоянно, обилно повръщане, което може да доведе до дехидратация
 • постоянна сънливост, отпуснатост, апатия
 • обърканост

Стадий II:

 • безпокойство, раздразнителност
 • дезориентация, делир
 • хиперрефлексия
 • положителен рефлекс на Бабински
 • разширени зеници
 • учестено дишане
 • тахикардия

Стадий III:

 • кома, декортикационна ригидност, неадекватна реакция на вредни стимули

Стадий IV:

 • разширени зеници, нериагиращи на светлина
 • загуба на окуловестибуларни рефлекси
 • дълбока кома

Стадий V:

 • гърчове
 • липсват дълбоки сухожилни рефлекси
 • вяла парализа
 • липса на зеничен отговор
 • спиране на дишането
 • смърт.

Възможни усложнения при синдрома на Рей са: аспирационна пневмония, сърдечна аритмия, бъбречна недостатъчност, дихателна недостатъчност, панкреатит, стомашно-чревни кръвоизливи, сепсис и смърт.

Как се диагностицира синдрома на Рей?

Диагнозата синдром на Рей се поставя при наличие на следните критерии:

Данни за невъзпалителна енцефалопатия:

 • промяна в съзнанието
 • лумбална пункция – наличие в ликвора на 8 или по-малко левкоцити/mm3
 • хистологични данни за мозъчен оток

Данни за увреждане на черния дроб:

 • чернодробна биопсия – има натрупване на мазнини в чернодробните клетки
 • трикратно или по-голямо повишаване на нивата на АлАТ, АсАТ или на серумния амоняк

Липса на други причини за увреждането на мозъка и черния дроб.

Лабораторни изследвания – повишени АсАТ, АлАт, повишен амоняк, нарушения в кръвосъсирването. Най-характерно е ранното повишаване на амоняка.

Правят се скринингови изследвания за наличие на ензимни дефекти.

Синдромът на Рей трябва да се отдиференцира от: медикаментозна интоксикация, енцефалит, менингит, интоксикация с олово или други тежки метали, отравяне с гъби, мозъчен кръвоизлив и др.

Какво е лечението при синдром на Рей?

Лечението на деца със синдром на Рей се провежда в отделение за интензивно лечение. Насочено е главно към защита на мозъка от необратими увреждания чрез намаляване на мозъчния оток, коригиране на метаболитните увреждания, превенция на усложнения в белите дробове и възможен сърдечен арест.

Извършва се проследяване на множество клинични параметри. Коригират се настъпилите отклонения – хипогликемия, ацидоза, повишен амоняк, коагулационни нарушения, водно-електролитни нарушения.

Може да се наложи поставянето на централен венозен катетър, уринен катетър, ендотрахеална интубация. Лечение на повишеното интракраниално налягане, на гърчовете.