Начало / Детско здраве / Аутизмът се свързва с повишени стероидни хормони през бременността

Аутизмът се свързва с повишени стероидни хормони през бременността

юни 4, 2014

Момчета, които развиват аутизъм са изложени на по-високи нива на стероидни хормони по време на вътреутробното развитие, показва ново проучване, публикувано в списание Молекулярна психиатрия.

Международен екип от изследователи са разгледали проби от амниотична (околоплодна) течност, за да видят дали има нещо в тази най-ранна среда, което да обясни риска от развитие на аутизъм.

Амниотичната течност осигурява среда с подходяща температура и налягане за развитието на плода. Пробите са били взети по време на амниоцентеза през 15 – 16 гестационна седмица.

Учените са установили, че при 128 момчета, които по-късно са развили аутизъм, нивата на някои стероидни хормони, като тестостерон, прогестерон и кортизол в амниотичната течност са били значитено повишени.

За сравнение, стероидните хормони в амниотичната течност са били далеч по-ниски при контролна група от 217 здрави момчета.

Според авторите на проучването това е един от най-ранните негенетични биомаркери, който идентифицира децата, които ще развият аутизъм.

Известно е, че пренатално повишените нива на тестостерона се свързват със затруднения в общуването и други признаци, характерни за аутизъм.
Това проучване за първи път показва, че тези стероидни хормони са повишени при деца, диагностицирани с аутизъм.

Мъжките полови хормони се продуцират в много по-голямо количество при момчетата, отколкото при момичетата, което може да обясни защо аутизма се среща по-често при момчета.

Стероидните хормони влияят върху генетичния код на човека и продукцията на важни протеини.

Според авторите на проучването повлияването върху този процес може да спомогне за обясняването на ролята на генетичните фактори за развитие на аутизъм.

Точната причина за възникването на аутизма е неизвестна, но се предполага, че роля имат генетичните фактори и околната среда.