Начало / Детско здраве / Фебрилен гърч при деца – какво да правите?

Фебрилен гърч при деца – какво да правите?

апр. 10, 2014

Фебрилният гърч е състояние, което се среща в ранна детска възраст и се дължи на внезапно покачване на телесната температура на детето най-често в резултат на инфекция. Обикновено гърчът продължава една-две минути. За родителите това състояние е особено притеснително и те веднага търсят медицинска помощ.

Фебрилният гърч е всъщност реакция на мозъка на детето към повишената температура. Той не е толкова опасно състояние, колкото изглежда и не води до някакви сериозни усложнения.

Какви са причините за фебрилен гърч?

Най-често срещаната причина за фебрилен гърч е вирусна или бактериална инфекция. Всяко едно заболяване, което е съпроводено с покачване на телесната температура може да стане причина за фебрилен гърч. Приблизително всеки 3 от 100 деца преживяват фебрилен гърч преди да навършат шестгодишна възраст. Най- чести са фебрилните гърчове между 18 месеца и 3 годишна възраст. След шест годишна възраст не се наблюдават фебрилни гърчове.

Какви видове фебрилен гърч има?

Обикновен фебрилен гърч

Това е най-често срещаната форма, на която се дължат 8 от всеки 10 случая. При простия гърч се касае за тонично-клоничен гърч, който не продължава повече от 15 минути. Гърчът не се повтаря до оздравяването на детето.

Сложен фебрилен гърч

Това е по-рядко срещана форма, на която се дължат 2 от всеки 10 гърча. При нея гърчът е с продължителност по-голяма от 15 минути. Обикновено гърчът засяга някоя определена част от тялото и обикновено се повтаря след приблизително 24 часа или до оздравяването на детето.

Симптомите характерни и за двата вида гърч са:

  • температура на детето по-висока от 38 градуса
  • загуба на съзнание
  • неконтролирани движения на ръцете и краката.

Какво да направите при фебрилен гърч?

Ако детето ви изпадне във фебрилен гърч е нужно да го поставите в странично положение на твърда повърхност. Така ще го предпазите от задавяне при евентуално повръщане и дихателните му пътища ще останат отворени. Опитайте се да засечете колко е продължил гърча.

Ако за първи път детето ви изпада във фебрилен гърч или той продължи повече от 5 минути е препоръчително да потърсите незабавна медицинска помощ. Обикновено повечето деца се възстановяват напълно след фебрилен гърч.

Какви усложнения може да има след фебрилен гърч?

Въпреки, че фебрилните гърчове могат да бъдат много стресиращи за родителите обикновено те не водят до усложнения. Простият фебрилен гърч не уврежда мозъка и не води до умствено изоставане. Този вид гърчове не значат, че детето ви страда от епилепсия. Шансът детето ви да развие епилепсия след фебрилен гърч е едва 1%.

Най-честото усложнение, което може да бъде наблюдавано след фебрилен гърч е вероятността от повторна поява на гърч. Около една трета от децата имат повторен гърч. Рискът от това усложнение е по-голям при следните обстоятелства:

  • детето е със сравнително ниска телесна температура при първия гърч
  • периода между покачването на температурата и гърча е кратък
  • детето ви често вдига температура
  • детето ви е било на възраст под 15 месеца при появата на първия гърч.

Какво е лечението?

Не е нужно да давате лекарства за понижаване на температурата на вашето дете по време на гърч, защото има риск от задавяне. По-добре е да оставите детето да лежи, докато гърчът премине. Ако детето ви страда от инфекциозно заболяване може да се наложи да бъдат приложени медикаменти за справяне с инфекцията и нейното овладяване, което ще предпази детето ви и от последващо покачване на температурата и повторен гърч.

Последни публикации