Начало / Детско здраве / Какви игри са важни за развитието на детето? част 1

Какви игри са важни за развитието на детето? част 1

мар. 11, 2016

развитие на детето

Игрите са неделима част от развитието на детето, защото в началото те са един от начините на учене и изразяване на емоции. За да се подпомогне физическото, психическото и емоционалното израстване на детето вие трябва да го ангажирате с различни игри.

Чрез игрите децата се учат да общуват, да мислят, да решават проблеми и най-важното да се забавляват. Играта се определя като приятна дейност, в която детето участва активно и с желание.

Защо децата се нуждаят от различни игри?

Игрите служат като огледало на социалното израстване на детето. Колкото по-голямо става то, толкова се променя и играта. Различните начини на занимание показват как децата взаимодействат с и изследват света. Различните видове игри са нужни, за да може напълно да се разгърнат социалните, физическите и интелектуалните възможности на детето. Такива са например:

  • Незанимателна игра

От раждането до около 3 месечна възраст бебетата използват такъв вид игра. На пръв поглед изглежда, че те извършват напълно случайни движения, без никаква цел, но това е първия етап от научаването как детето да си играе.

  • Самостоятелна игра

От 3 месечна до около 18 месечна възраст децата прекарват по-голяма част от времето си, като си играят сами. През това време те сякаш не забелязват останалите деца, които също се занимават с нещо покрай тях. Те изследват своя собствен свят чрез наблюдаване, хващане и докосване на различни предмети.

  • Игра чрез наблюдение

Този вид игра се наблюдава при децата на около 1-2 години. Детето наблюдава другите деца, докато се занимават и се учи да си комуникира с останалите, като научава нови думи чрез наблюдение и слушане.

  • Паралелна игра

Тя започва около 18 месечна възраст до около две годишна възраст. При нея децата си играят едно с друго, без да си комуникират помежду си. Тя позволява на децата да се научат да изпълняват ролеви игри. Паралелната игра освен това учи децата на идеята за собственост, т.е. коя играчка е тяхна и какво принадлежи на другите. С този вид игри децата показват, че имат нужда да бъдат сред други деца на тяхната възраст.

  • Асоциативна игра

Когато детето ви стане на около 3 – 4 години то започва да проявява по-голям интерес към останалите деца и игрите с тях. По такъв начин децата започват да се социализират. През този период децата се научават да споделят, развиват своите говорни способности и се научават да се кооперират с останалите.

  • Социална игра

На около тригодишна възраст децата започват да се социализират. Като си комуникират с други деца те започват да научават различни социални правила, като например да споделят играчките си и те са склонни да следват инструкции от други.

Прочетете за:
Какви игри са нужни за развитието на детето? част 2