Начало / Детско здраве / Как се диагностицира аутизмът?

Как се диагностицира аутизмът?

дек. 15, 2012

До момента няма точно определен диагностичен критерий, който да се използва при диагностицирането на това заболяване. Правят се тестове за оценка на поведението на детето от експерти лекари и психолози. Обикновено родителите са първите, които забелязват нетипично поведение при децата си. Такива са например неспособност за зрителен контакт, неотговаряне на собственото си име или игра с играчки по странен повтарящ се начин. Повечето от децата се диагностицират с аутизъм обикновено в предучилищната възраст.

Често за поставяне на диагнозата аутизъм се използва Диагностичния и статистически наръчник за умствени разстройства. За да се потвърди диагнозата при вашето дете трябва да се налице шест или повече симптома от споменатите в наръчника или два или повече от тях трябва да са от категорията социални умения.

Социални умения
– Трудно осъщестяват невербална комуникация чрез жестове, изражения на лицето  или зрителен контакт.
– Предпочитат да са сами, трудно се сприятеляват.
– Не изрязяват емоции като смях, плач. Не обичат да бъдат прегръщани и избягват физически контакт с други хора.

Комуникационни умения
– Проговарят по-късно – след две годишна възраст. Ако се развива реч то тя е трудно разбираема. Трудно започват или въобще не започват разговор.
– Трудно изразяват своите нужди и желания както вербално така и невербално.
– Повтарят това, което им се казва, но не разбират значението на казаното.

Ограничени интереси и дейности
– Държат на придържането към определени рутинни действия и трудно се поддават на промяна на установените навици. Имат натрапчиво поведение.
– Извършват повтарящи се телесни движения като пляскане с ръце или вървене на пръсти.
– Наблюдават с интерес обекти, които извършват едни и същи движения – въртящи се колела или светкане и изгасяне на лампи.

Познавателни способности
– Въпреки, че 75% от децата с аутизъм имат коефициент на интелигентност под средното ниво, останалите 25% могат да са с коефициент много над средното ниво. При някои деца се наблюдават особено добри умения в някоя точно определена област на науката, като математика например.

Поведенчески симптоми
– Агресивни със склонност към самонараняване. Могат да имат гневни избухвания.
– Трудно заддържане на вниманието върху едно нещо за по-продължителен период от време.
– Не реагират на класическите учебни методики.
– Могат да възприемат някои обикновени сетивни дразнения като болезнени или особено дразнещи, като светлина, шум, миризми.
– При децата с аутизъм има по-висок риск от развитие на гърчове, които не се поддават на лечение. Те започват рано в детството.

Повечето от децата проявяват симптоми на аутизъм около 18 месечна възраст, но се диагностицират с това заболяване в предучилищна или училищна възраст. Тогава изоставането в говора и социалните умения е явно. Ранната диагноза, за предпочитане преди три годишна възраст спомага за подобряване на бъдещото развитие на детето.