Меню

До момента няма точно определен диагностичен критерий, който да се използва при диагностицирането на това заболяване. Правят се тестове за оценка на поведението на детето от експерти лекари и психолози. Обикновено родителите са първите, които забелязват нетипично поведение при децата си. Такива са например неспособност за зрителен контакт, неотговаряне на собственото си име или игра с играчки по странен повтарящ се начин. Повечето от децата се диагностицират с аутизъм обикновено в предучилищната възраст.

Често за поставяне на диагнозата аутизъм се използва Диагностичния и статистически наръчник за умствени разстройства. За да се потвърди диагнозата при вашето дете трябва да се налице шест или повече симптома от споменатите в наръчника или два или повече от тях трябва да са от категорията социални умения.

Социални умения
– Трудно осъщестяват невербална комуникация чрез жестове, изражения на лицето  или зрителен контакт.
– Предпочитат да са сами, трудно се сприятеляват.
– Не изрязяват емоции като смях, плач. Не обичат да бъдат прегръщани и избягват физически контакт с други хора.

Комуникационни умения
– Проговарят по-късно – след две годишна възраст. Ако се развива реч то тя е трудно разбираема. Трудно започват или въобще не започват разговор.
– Трудно изразяват своите нужди и желания както вербално така и невербално.
– Повтарят това, което им се казва, но не разбират значението на казаното.

Ограничени интереси и дейности
– Държат на придържането към определени рутинни действия и трудно се поддават на промяна на установените навици. Имат натрапчиво поведение.
– Извършват повтарящи се телесни движения като пляскане с ръце или вървене на пръсти.
– Наблюдават с интерес обекти, които извършват едни и същи движения – въртящи се колела или светкане и изгасяне на лампи.

Познавателни способности
– Въпреки, че 75% от децата с аутизъм имат коефициент на интелигентност под средното ниво, останалите 25% могат да са с коефициент много над средното ниво. При някои деца се наблюдават особено добри умения в някоя точно определена област на науката, като математика например.

Поведенчески симптоми
– Агресивни със склонност към самонараняване. Могат да имат гневни избухвания.
– Трудно заддържане на вниманието върху едно нещо за по-продължителен период от време.
– Не реагират на класическите учебни методики.
– Могат да възприемат някои обикновени сетивни дразнения като болезнени или особено дразнещи, като светлина, шум, миризми.
– При децата с аутизъм има по-висок риск от развитие на гърчове, които не се поддават на лечение. Те започват рано в детството.

Повечето от децата проявяват симптоми на аутизъм около 18 месечна възраст, но се диагностицират с това заболяване в предучилищна или училищна възраст. Тогава изоставането в говора и социалните умения е явно. Ранната диагноза, за предпочитане преди три годишна възраст спомага за подобряване на бъдещото развитие на детето.

  • ПОСЛЕДВАЙ НИ!

  • Съдържанието на този уеб сайт има само информативна цел и не може да замени консултацията с лекар. По въпроси, свързани с Вашето здраве винаги се съветвайте с личният си лекар или друг медицински специалист.
© 2006-2021 Ars Medica.bg Всички права запазени. Всяко възпроизвеждане, променяне, публикуване на част или цялото съдържание на този сайт без предварително писменно разрешение от Ars Medica.bg е забранено Сайтът е изработен от Ait-WebDesign.com
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!