Начало / Детско здраве / Какви видове аутизъм има?

Какви видове аутизъм има?

мар. 9, 2015

Аутизмът е комплексно заболяване, към което спадат различни симптоми и то може да бъде разделено в няколко отделни типа. При аутизъм има нарушение в социалните способности на детето и способността му да борави с речта, като това е комбинирано с повторяемо стереотипно поведение.

Тежестта на протичане на това заболяване може да варира значително и детето да бъде леко увредено и да води сравнително нормален живот или то да бъде толкова увредено, че да има нужда от специални, постоянни грижи.

Децата с аутизъм имат проблеми с комуникацията. Те трудно разбират другите хора и имат трудности при изразяване с думи или жестове. Децата, страдащи от това заболяване могат да изпитат дори болка под въздействието на някои звуци, докосване или миризми, които за много от нас изглеждат напълно нормални.

Какви видове аутизъм има?

  • Синдром на Рет

Това е генетично заболяване, което се среща само при женския пол. Това е един от малкото видове аутизъм, който може да бъде диагостициран рано и поради тази причина много специалисти не го включват към класификацията на това заболяване. Един от първите симптоми е загубата на мускулен тонус, последван от трудно или невъзможно прохождане, трудно боравене с ръцете и загуба на способността за говор.

  • Дезинтегративно разстройство на развитието

При тази форма на аутизъм в началото децата имат привидно нормално развитие през първите 1-2 години. Малко след това детето започва да губи способността си за нормална комуникация, не може да извършва някои движения, които преди е можело, губи контрол над тазовите резервоари.

  • Синдром на Аспергер

Синдромът на Аспергер е форма на аутизъм, която се характеризира с нормална или по-висока от средната интелигентност на децата. Болните се развиват нормално, но имат трудности при комуникация с другите хора. Тези трудности стават все по-явни с израстването на детето, когато социалните изисквания към него се покачват. Децата имат странни стереотипни действия. От друга страна паметовите способности на болните не са засегнати и те нямат трудности при развитието на речта и езика.

  • Тежък аутизъм

Това не е точно определена форма на заболяването, а по-скоро се използва за улеснение на специалистите и родителите, за да диагностицират състоянието на детето. Децата с тежък аутизъм обикновено не успяват да развият способността да говорят и имат много нисък коефициент на интелигентност. Някои от децата могат да развият стереотипни вредни дейности, като самонараняване. Други симптоми, които могат да съпътстват тежкия аутизъм са развитие на епилепсия, безсъние, промени в поведението.

Последни публикации