Начало / Детско здраве / Тестове за проверка на слуха при деца

Тестове за проверка на слуха при деца

фев. 23, 2023

тестове за проверка на слуха

В зависимост от възрастта на детето се провеждат различни тестове за проверка на слуха. Ранното откриване и лечение на деца с намален слух подобрява значително развитието на речта, говора и поведението им.

Тестове за проверка на слуха при новородени

За скрининг на слуха на новородени се използват следните тестове:

Изследване на отоакустичните емисии (ОАЕ)

Този метод е много чувствителен (98%) за ранно установяване на кохлеарни увреждания. Представлява лесен и бърз тест.

Поставя се слушалка, която произвежда звук. В отговор на звуковото дразнене се улавят звукови вълни във външния слухов канал след латентен период от 20 msec. Счита се, че отоакустичните емисии се получават в резултат на съкращенията на външните сетивни клетки в Кортиевия орган в отговор на звуково дразнене. Те дават богата и обективна информация за състоянието на кохлеата.

Изследването на ОАЕ най-често се прави преди изписване на новороденото или в първите седмици след раждането. Ако тестът е патологичен, трябва да се повтори и ако резултатът е същия детето се насочва към аудиолог и се изследват стволови слухови евокирани потенциали.

Стволови слухови евокирани потенциали (ССЕП)

Стволовите слухови евокирани потенциали са ценен метод за определяне на прага на слуха при новородени и малки деца.

Слуховите стимули се подават през слушалки. Сигналът се предава през ухото и слуховия нерв до мозъчния ствол. В отговор се генерират слухови евокирани потенциали от различни нива на ствола на мозъка. На главата на бебето са поставени електроди. След компютърна обработка на ЕЕГ вълните се определя дали слуха е нормален или намален.

Този метод дава ценна информация за състоянието на целия път на слуха от ухото до мозъчния ствол. Особено полезен е при локализация на патологични процеси в ствола на мозъка.

Тестове за проверка на слуха на по-големи деца

Изследване на слуха чрез метода на разсейване

Използва се като скринингов тест за кърмачета на 7-9- месечна възраст, на които не е правен скрининг като новородени.

Докато единият асистент привлича вниманието на детето като му показва играчки, втори асистент, който стои 1 метър зад детето предизвиква шум чрез дрънкалка. Дете с нормален слух обръща главата си към втория асистент.

Тестът трябва да се провежда от добре обучени специалисти. Трудно се постига точност, тъй като бебетата с глухота се научават да компенсират и да откриват изследващия, използвайки сенки, миризми.

Аудиометрия с визуално подсилване (VRA)

Аудиометрията с визуално подсилване е полезен метод за оценка на слуха при деца на възраст 10-18 месеца, но може да се използва и при деца на възраст между 6 месеца и 3 години. Може да се използва и при по-големи деца със затруднения в обучението.

Докато един асистен привлича вниманието на детето с играчка, изследващият излъчва от високоговорител звуци с определена честота. Когато детето се обърне към високоговорителя, изследващият пуска светеща играчка, за да подсили звука със зрителна награда.

Тестове за слухова чувствителност и разграничаване на говора

Тези тестове са подходящи при деца със съмнение за намаление на слуха на възраст от 18 месеца до 4 години или при по-големи деца с изоставане в нервно-психическото развитие.

При тестовете за слухова чувствителност се използват високочестотни и нискочестотни стимули, а при тестовете за разграничаване на говора се използват малки играчки.

Аудиометрия

При прагова аудиометрия (използва слушалки) детето отговаря на чист тонов стимул. Това изследване може да се използва за откриване и оценка на тежестта на загубата на слуха при деца на възраст над 4 години.

Какви умения трябва да притежават децата с нормален слух?

Възраст Умение
новороденоСряска се и мига при внезапен шум, например затръшване на вратата
на 1 месецРеагира на внезапни, продължителни звуци, например шум от прахосмукачка. Отпуска се, когато се спре прахосмукачката и пак се заслушва при повторно пускане.
на 4 месецаУспокоява се и се усмихва от гласа на майката, дори когато не я вижда. Може да обърне глава или поглед към нея, ако му говори отзад или отстрани.
на 7 месецаВеднага се обръща по посока на гласа на майката, който идва отдалеч или на много тихи шумове
на 9 месецаСлуша внимателно ежедневни познати звуци и търси с поглед много тихи звуци, идващи отвън. Приятно му е да бръщолеви силно.
на 12 месеца Реагира на собственото си име и на други познати думи.

Прочетете за:
Развитие на слуха на бебе
Проблеми със слуха при бебета