Начало / Диабет / Стадии на диабетна ретинопатия

Стадии на диабетна ретинопатия

ян. 27, 2022

диабетна ретинопатия – стадии

Диабетната ретинопатия е водеща причина за понижено зрение и слепота при хора под 60 години. Тя се развива при пациенти с еволюция на диабета над 15 години. Представлява микроангиопатия – увреждат се малките съдове на ретината – предимно прекапилярните артериоли, капилярите и венулите.

Класификацията на диабетната ретинопатия се извършва въз основа на степента на микроваскуларните увреждания. Те се установяват чрез изследване на очното дъно чрез офталмоскопия и чрез флуоресцеинова ангиография.

Класификация на диабетната ретинопатия. Стадии

Различават се две основни форми на диабетна ретинопатия – непролиферативна и пролиферативна.

Непролиферативна диабетна ретинопатия

Това е най-честата форма. При нея липсват новообразувани съдове. Различават се следните стадии:

  • минимална

Установяват се микроаневризми в малките кръвоносни съдове на ретината. Представят се като малки червеникави точки в областта на задния полюс. Микроаневризмите са един от най-ранните признаци.

  • умерена

Освен микроаневризми се установяват още: хеморагии в ретината, сухи ексудати, меки ексудати, едем на ретината, фокална исхемия на ретината.

В този стадий зрението все още не е засегнато. Лечение не се налага, но пациентите трябва редовно да следят кръвната захар, нивата на холестерола и кръвното налягане, за да предотвратят влошаването на състоянието.

  • тежка препролиферативна диабетна ретинопатия

В този стадий се установяват микроваскуларни интраретинни аномалии (разширени съдове, телеангиектазии), които свидетелстват за секторна капилярна оклузия. Блокиран е притокът на кръв в определени участъци, което води до исхемия и увреждане на ретината. Налице са и венозни аномалии.

В този стадий зрението започва да се уврежда.

Пролиферативна диабетна ретинопатия

Пролиферативната диабетна ретинопатия се характеризира с появата на новообразувани съдове на ретината и на папилата на зрителния нерв. Запушването на кръвоносните съдове и недостатъчното кръвоснабдяване на ретината са причина за образуване на нови съдове. Те обаче се разкъсват лесно и се получават кръвоизливи в ретината.

Различават се следните стадии на пролиферативна диабетна ретинопатия:

  • минимална

Около зоните на исхемия се появяват изолирани преретинни неосъдове под формата на кълбовидни или ветрилообразни съдови пролиферации.

  • умерена

Установяват се многобройни преретинни неосъдове.

  • тежка

Налице са множество преретинни и препапиларни неосъдове.

  • усложнена

Тази форма на пролиферативната диабетна ретинопатия се характеризира с появата на усложнения, например: кръвоизлив в стъкловидното тяло, тракционно отлепване на ретината, неоваскуларна глаукома.

Диабетната ретинопатия обикновено прогресира много бавно. Ето защо периодичните офталмологични прегледи при болните от диабет са много важни за ранното диагностициране на заболяването и за предотвратяване на усложненията.

Прочетете за:
Анатомия на ретината