Начало / Красота и здраве / Аномалии на външното ухо

Аномалии на външното ухо

окт. 6, 2021

аномалии на външното ухо

Аномалиите на външното ухото са свързани с размера, позицията, ориентацията и релефа на ушната мида, както и със стеснението или атрезията на външния слухов проход.

Ушните малформации могат да причинят редица проблеми – от козметични до тежки слухови нарушения.

Какви са причините за аномалии на ушната мида?

Причините за аномалиите на ушите биват вродени и придобити. Повечето ушни деформации са вродени и са налице още при раждането. В редки случаи децата развиват ушни деформации в резултат от травма или заболяване.

Най-често вродените малформации на ушите се дължат на генни мутаци. Друга причини за нарушения в ембриогенезата са въздействието на екзогенни фактори – токсични вещества, медикаменти, вирусна инфекция, хормонални нарушения.

При някои деца деформацията на ухото е симптом на генетично заболяване, което може да засегне множество органи, като синдром на Goldenhar, синдром на Treacher-Collins, синдром на Даун, синдром на Едуардс и др.

В много случаи причината за ушните деформации остава неизвестна.

Какви видове аномалии на външното ухо има?

Аномалиите на ушната мида са много разнообразни. Ето някои от тях:

Анотия (anotia) – липса на външно уха

Тази аномалия се среща много рядко. Характеризира се с пълна липса на ушна мида и липсващ отвор на външния слухов проход. Дефектът може да бъде едностранен или двустранен. Води до загуба на слуха от проводен тип.

Микротия (microtia) – малки уши

При тази аномалия ушната мида не е напълно развита и е с по-малки размери. В зависимост от степента на дефекта се различават следните степени на микротия:

I степен – ушната мида е с незначително по-малки размери от нормалната, има външен слухов проход, но е по-малък.
II степен – частично развита ушна мида, външният слухов проход е стеснен или затворен, което е причина за нарушаване на слуха от проводен тип.
III степен – липсва ушна мида (има само малък израстък), липсва външен слухов проход и тъпанчева мембрана
IV степен – анотия – липса на външно ухо.

Макротия (macrotia) – големи уши

Касае се за ухо с общо увеличени размери или за уголемяване на отделните му части (макролобулия, конхолобулия и др.)

Полиотия – добавъчно ухо

При тази аномалия е налице допълнителна ушна мида. Среща се много рядко.

Ушни и околоушни придатъци

Представляват вродени кожни и кожно-хрущялни израстъци, разположени върху трагуса, възходящия хеликс или по линията трагус – устна цепка.

Вродени кисти, синуси и фистули

Срещат се едностранно или двустранно и то сравнително нерядко. Различават се три групи:
– преаурикуларни трапчинки, фистули, синуси и кисти – разполагат се между трагуса и ъгъла на устата
– фистули, започващи фронтално от възходящия хеликс, които водят към външния слухов проход.
– малка трапчинка или фистула върху която и да е част от ухото.

Други аномалии на външното ухо са?

  • Цепка на ушната висулка (coloboma lobuli)
  • Липса на ушна висулка
  • Щръкнало ухо (проминиращо ухо – auricula prominens)

Щръкналите уши са с нормални размери, но са отдалечени от главата. Това е най-често срещаната малформация на ушната мида. Обикновено е двустранна. Дължи се изгладен антихеликс и дълбока конха.

  • Островърхо ухо

При тази аномалия ушната мида в горния си край не е заоблена, а е заострена. Островърхото ухо представлява козметичен дефект и не причинява нарушение на слуха. Среща се при синдрома на Уилямс – генетично заболяване, характеризиращо се с лицев дисморфизъм – лице на „елф“.

  • Ниско разположени уши

При тази аномалия ушните миди са разположени по-ниско от нормалната им локализация. В повечето случаи малформацията е двустранна. Среща се при синдром на Даун, синдром на Търнър, синдром на Ди Джордж, синдром на Едуардс и др.

Вродените дефекти на ушната мида обикновено се диагностицират лесно при прегледа на детето, но е нужно да се изследва слуха и да се изключат други заболявания.

Лечението на аномалиите на външното ухо в повечето случаи е оперативно. Деформации, при които присъстват всички елементи на ухото, но то е с необичайна форма, размер или позиция, могат да бъдат лекувани чрез нехирургична техника.

Прочетете за:
Анатомия на ушната мида
Анатомия на външния слухов проход