В човешкия организъм се съдържат около 100-150mg  мед. Богати на мед са черния дроб, централната нервна система, сърцето и мускулите. Медта участва във формирането на колагена и поддържането на миелиновата обвивка на неврофибрилите. Тя е от значение също за еритропоезата, развитието на скелета, функционирането на имунната система, образуването на меланин и за пигментацията, и като съставка на редица ензими: супероксиддисмутаза (еритроцити), цито хромоксидаза, тирозиназа,  церулоплазмин и др.

Ежедневно се доставят 2-5 mg мед, което е над необходимия минимум. Медта се резорбира в дуоденума и горните отдели на тънките черва. В циркулацията купройоните (Сu2+) са свързани с белтъци: 95% с церулоплазмин, а остатъ­кът – с албумин н аминокиселини. Незначителна част е като свободен Сu2+ или се намира в еритроцитите. Много малко количество от медта се екскретира в ури­ната. Основната част от постъпилата в организма мед се отделя с жлъчния сок.

Показания за изследване: болест на Wilson, хора, работещи с пестициди или вещества, съдържащи мед.

Подготовка на пациента: съгласно изискванията към условията за вземане на венозна кръв и за събиране на 24-часова урина.

Биологичен материал: серум, 24-часова сборна урина, коса.

Референтни граници:

Серум:
новородени:    6,0-9,5  μmol/l                       мъже:     12,3-22,4 μmol/l
деца:                15,0-25,0 μmol/l                    жени:      13,2-24,6 μmol/l

Урина 24-h:
мъже:             0,24-1,10 μmol/24h
жени:              0,16-0,95 μmol/24h

Коса:                   0,012-0,098 μmol/g

Плацентата задържа част от медта, поради което новороденото има по-ниски стойности в кръвта.

Намалена концентрация на мед:

1. Болест на Wilson-Коновалов.
2. Синдром на Menkes.
3. Недостатъчен внос (нарушена чревна резорбция, парентерално хранене).
4. Загуба на белтъци – нефрозен синдром, ексудативна ентеропатия.
5. Лечение с АКТХ и глюкокортикоиди.
При болестта на Wilson-Коновалов се повишава отделянето на мед с урината. Лечението с D-пенициламин увеличава отделянето на мед в урината.

Повишена концентрация на мед:

1. Бременност (след 3-ия месец).
2. Холестаза.
3. Лечение с естрогени.
4. Увеличение на церулоплазмина (възпалителни процеси, тумори, лимфоми, чернодробна цироза, миелоидна левкоза).