Начало / Лабораторни изследвания / Ензими в кръвен серум / Гама-глутамилтрансфераза (ГГТ)

Гама-глутамилтрансфераза (ГГТ)

юли 7, 2013

Гама-глутамилтрансфераза (ГГТ) участва чрез глутамиловия цикъл в трансмембранния транспорт на аминокиселини и пептиди, като пренася глутамилови остатъци от едни върху други пептиди. ГГТ има най-висока активност в органи и структури с интензивен, белтъчен синтез и секреция (микрозомален ретикулум и други мембрани на чернодробните паренхимни клетки, жлъчни капиляри, панкреас, проксимални бъбречни тубули и др.).

Показания за изследване: При съмнение за различни заболявания на черния дроб, защото повишението на ГГТ е много чувствителен показател, въп­реки, че не носи информация за естеството на заболяването.

Биологичен материал: Серум отделен от кръв взе­та при стандартни условия, защото някои антикоагуланти подтискат ак­тивността на ГГТ.

Лекарствена интерференция: Като адаптивен ензим, синтезът на ГГТ се увеличава при хронична употреба на алкохол, барбитурати, противогърчови средства.

Референтни граници: При жени до 35 U/l и мъже 7-50 U/l, но са зависими от метода.

Увеличението на гама-глутамилтрансфераза (ГГТ) е показател за микрозомална индукция в чернодробните паренхимни клетки, холестаза и паренхимно увреждане, независимо от причината:

1. Увеличение 10 пъти над горната референтна граница на ГТТ има при всички случаи на хронична микрозомална индукция:
– продължителна холестаза;
– хроничен алкохолизъм (при спиране употребата на алкохол, ГГТ се нормализира след 3-4 седмици).

2. Увеличение 5-10 пъти над горната референтна граница:
– хепатит, цироза;
– продължително лечение с антиконвулсанти;
тумори на черния дроб.

3. Увеличение до 5 пъти над горната референтна граница:
– остро алкохолно отравяне при неалкохолици;
– продължително лечение с фенобарбитал;
– продължително лечение с туберкулостатици (рифампицин).

Прочетете за:
Диета при високо ниво на ГГТ в кръвта