Глутаматдехидрогеназата  е ензим, който има висока активност в митохондриите на чернодробните клетки и фиксира освободения от дезаминирането на аминокисели­ните амоняк. Клиничното му приложение се ограничава до диагноза и прогно­за на тежки чернодробни увреждания и вродени дефекти в детоксикацията на амоняка.

Показания за изследване: Тежки чернодробни заболявания в терминален ста­дий. Съмненията за. вродени или придобити дефекти в обезвреждане на амо­няка и урейния цикъл изискват допълнителни специализирани изследвания.

Биологичен материал: Кръв се взема при стандар­тни условия, а серума се отделя без хемолиза.

Лекарствена интерференция: В около 60% от серумите може да има фалшиво положителни резултати от неспецифична интерференция, от прием на алкохол и орални контрацептиви.

Референтни граници: При стайна температура (25 °С) гор­ната референтна граница за мъже е до 4 U/l, a за жени – до 3 U/l.

Увеличението на ГДХ е тежък прогностичен белег за чернодробни заболявания и отравяния.  Високият дял фалшиво положителни резултати и сравнително ниската информативност на ГДХ  ограничават клиничното му приложение.

  • ПОСЛЕДВАЙ НИ!

  • Съдържанието на този уеб сайт има само информативна цел и не може да замени консултацията с лекар. По въпроси, свързани с Вашето здраве винаги се съветвайте с личният си лекар или друг медицински специалист.
© 2006-2020 Ars Medica.bg Всички права запазени. Всяко възпроизвеждане, променяне, публикуване на част или цялото съдържание на този сайт без предварително писменно разрешение от Ars Medica.bg е забранено Сайтът е изработен от Ait-WebDesign.com