Кисела фосфатаза – КФ

юли 7, 2013

Киселата фосфатаза хидролизира различни фосфатни естери при кисело рН. В кръвта най-често произхожда от простата, еритроцити или тромбоцити. Намира се още в кости, черен дроб и слизка. Изоензимът от простата се инхибира от тартарат и това доскоро се из­ползваше за различаване на произхода й в серум.

Показания за изследване: Основното показание е съмнение за рак или постоперативен рецидив на простатната жлеза.

Биологичен материал: Кръв се взема при стандар­тни условия, а серума се отделя с особено внимание за да не се допусне хемолиза.

Лекарствена интерференция: Хемолиза, андрогени и Clofibrate интерферират положително, а натриев хепарин – отрицателно. КФ може да даде фалшиво положителни резултати, ако се изследва скоро след мануално туширане на простатата.

Референтни граници: На 37 °С, обща КФ до 7,4 U/l, непростатна до 3,5 U/l и (простатна КФ- до 3,9 U/l.

Увеличена КФ има при напреднал карцином на простатата, костни тумори, метастази и болестта на Гоше.