Хематокрит (Ht)

юли 7, 2013

Хематокритната стойност изразява концентрацията на еритроцитите в единица обем кръв.

Референтна стойност:

Хематокрит (Ht):
за мъже: 0,40 – 0,54                       за жени: 0,37 – 0,47

Понижава се при анемии, а се повишава при полицитемия вера, вродени сърдечни пороци, хронична обструктивна белодробна болест и др. Промени в хематокрита могат да настъпят и без изменения в броя на еритроцитите – при хиперхидратация или дехидратация.

Прочетете за:
Повишен хематокрит
Понижен хематокрит