Тромбиново време (TT)

авг. 30, 2014

Определение: Изследването на тромбиново време (TT) представлява клинико-лабораторен тест, с чиято помощ се прави оценка на процеса на кръвосъсирване. Тромбиновото време е хемостазен показател, чрез който се отчитат както отклонения в коагулационната каскада, така и ефективността на провеждана фибринолитична терапия. Отклоненията в този показател индицират нарушено превръщане на фибриногена (разтворим плазмен протеин) във фибрин (неразтворим протеин) под действието на тромбина.

Показания:
Измерването на тромбиновото време (TT) се извършва в следните случаи:

 • При коагулопатии
 • Повишена фибринолиза
 • Контрол на фибринолитично лечение
 • Контрол на лечение с директни антикоагуланти (хепарин), което се извършва само при определени условия. Хепаринът е директен инхибитор на тромбина.
 • Може да бъде извършено в комбинация с други тестове – протромбиново време (PT), парциално тромбопластиново време (PTT).

Метод на провеждане на изследването:
Предварителна подготовка

 • не е необходима специфична предварителна подготовка, при прием на антикоагуланти уведомете лекаря Ви
 • изследването се провежда сутрин на гладно.

Техника на провеждане:

 • поставя се еластичен маншет на ръката, почиства се със спирт зоната, където ще бъде извършена венепункцията
 • взема се кръвна проба
 • венозна кръв от радиалната вена на ръката
 • при кърмачета и малки деца се взема капилярна кръв от безименното пръстче или палеца на ръката
 • поставя се чисто памуче и се притиска леко за няколко минути
 • пробата се изпраща за лабораторен анализ с помощта на специфични реактиви.

Резултати:

Референтните стойности на тромбиновото време са 18-25 секунди

 • при кърмачета до 6-месечна възраст е нормално тромбиновото време да е леко удължено – 18-28 секунди
 • при новородени – 18-37 секунди

Удължено TT може да бъде индикатор за:

 • Намалени нива на фибриноген (хипо- или афибриногенемия)
 • Анормална функция на фибриногена (дисфибриногенемия)
 • ДИК-синдром
 • Анормална фибринолиза
 • Крайна фаза на чернодробно заболяване
 • Амилоидоза
 • Тежко недохренване

Скъсено тромбиново време (TT) се среща рядко и е възможно да се дължи на някои наследствени форми на дисфибриногенемия.

Възможно е нивата и/или активността на фибриногена да са понижени и в същото време процесът на кръвосъсирване да протича относително нормално. Проблемът може да се установи предоперативно при подготовката за провеждане на хирургична интервенция или случайно, при поява на по-продължително кървене след нараняване или хирургична манипулация.

Усложнения: Рисковете при вземане на кръвна проба за изследване са минимални. Възможните усложнения са следните:

 • подуване, кръвонасядане или формиране на неголям хематом на мястото на пункцията
 • развитие на флебит (инфектиране на вената). Поставя се топъл компрес върху мястото няколко пъти дневно, което подпомага по-бързото излекуване
 • при прием на аспирин или антикоагуланти (варфарин) е възможно да има по-продължително кървене.