Основен източник на амоняк в организма са аминокиселини­те при тяхното дезаминиране, както и биогенните амини, пуриновите и пиримидинови бази. Малки количества амоняк се образуват под действието на чревните бактерии. Той може да се образува и от метаболитните процеси в скелетната мускулатура при тежки физически нато­варвания. Черният дроб задържа амоняка и го обезврежда – превръща го в урея и глутамин чрез урейния цикъл и цикъла на глутаминовата синтеза. При заболявания на този орган (хепатит, цироза) може да настъпи хиперамонемия – повишаване концентрацията на амоняка в кръвта. Опасни са т.н. портокавални анастомози, коита се развиват при чернодробна цироза, защото кръвта (богата на амоняк) от червата заобикаля черния дроб и попада директно във vena cava, преминава през хематоенцефалната бариера и води до повръщане, нарушение в съзнанието, чернодробна кома и смърт.

Амонякът се елиминира през бъб­реците. В организма амонякът съществува в две форми: йонизирана (NH4+) 95-98% и нейонизирана (NH3)2-5% , които в зависимост от рН на средата преминават една в друга. Токсичен е нейонизираният амоняк.

Показания за изследване: коматозни състояния; чернодробни забо­лявания; дефекти в синтеза на уреята.

Биологичен материал: плазма, взета с ЕДТА или хепарин като антикоагулант. След накапване на необходимата кръв, епруветката веднага трябва да се затвори плътно с пластмасова тапа и да се занесе в лабораторията. Отделянето на плазмата трябва да стане до 20 min след вземане на кръвта.

Референтни граници:

Плазма:
кърмачета, деца:   15-53 µmol/l
жени:                    11-31 µmol/
мъже:                    15-40,5 µmol/

Урина: 20-70 mmol/l

Повишена концентрация на амоняк при:
1. Чернодробни заболявания – хепатит, цироза.
2. Редки наследсвени дефекти, засягащи  ензимите от урейния цикъл.
3. Намален приток на кръв към черния дроб – при портокавални шънтове.
4. Синдром на Reye – има повишен амоняк и понижена глюкоза, уврежда се черния дроб и мозъка.
5. Бъбречна недостатъчност.
6. Кръвоизливи в гастроинтестиналния тракт.
7. Алкохолизъм.
8. Лекарства: барбитурати, диуретици.

Понижена концентрация на амоняк може да се наблюдава при лечение с някои антибиоттици.