Меню
RBC  мъже:  4,4-6,1 T/l жени:  4,2-5,4 T/l
Hb мъже:  135-180 g/l жени:  120-160 g/l
Ht мъже: 0,40-0,54 жени:  0,37-0,47
MCV 82-98 fl
MCH 28-33 pg
MCHC 330-350 g/l
WBC 4,5-9,0  G/l
PLT 130-360 G/l
МРV 7,80-11,0 fl
Ретикулоцити 4-14 ‰ (25-85 G/l)


СУЕ
– Westergren
мъже до 50 г.:  до 11 mm/h       жени до 50 г.:  до 12 mm/h
мъже над 50 г.: до 15 mm/h      жени над 50 г.:  до 20 mm/h
СУЕ – Панченко
до 50 г.:   до 12 mm/h               над 50г.:   до 15 mm/h


Левкограма:

пръчкоядрени 0,03-0,06    G/l 0-6 %
сегментоядрени 0,51-0,67    G/l 40-70 %
еозинофили 0,02-0,04    G/l 0-6 %
базофили 0,0025-0,01 G/l 0-2 %
лимфоцити 0,22-0,40    G/l 20-48 %
моноцити 0,04-0,08    G/l 1-11 %
плазмоцити 0-0,005       G/l


Кръвосъсирване (хемокоагулация):

Време на кървене 2-5 min
Време на съсирване 5-10 min
Протромбиново време 11-14 sec
Протромбинов индекс 70-110 %
Тромбиново време (ТТ) 18-25 sec
Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) 32-51 sec
Фибриноген 2-4 g/l


Белтъци:

Общ белтък 58-80 g/l
Албумин 35-55 g/l
CRP  до 3 mg/l
Протеинограма
албумин 52-69 %
α1– глобулини 1,6-4,1 %
α2– глобулини 7,4-13 %
β- глобулини 8-14,9 %
γ- глобулини 10,5-20,5 %
Имуноглобулини 
IgG 8-18 g/l
IgA 0,7-4,5 g/l
IgM мъже: 0,6-2,5 g/l   жени:  0,7-2,8 g/l
IgD 0,03-0,4 g/l
IgE 17-450 mg/l


Ензими:

GOT (ASAT) при 37 ºС   до 35 U/l
GPT (ALAT) при 37 ºС   до 40 U/l
Креатинкиназа при 37 ºС   мъже:  до 200 U/l  жени: до 180 U/l
Креатинкиназа – MB до 25 U/l
LDH – обща до 460 U/l
LDH1+LDH2 (HBDH) до 200 U/l
Алкална фосфатаза възрастни: до 280 U/l     деца: до 470 U/l
Кисела фосфатаза – обща до 7,4 U/l
Простатна кисела фосфатаза до 3,9 U/l
Холинестераза 5300-12900 U/l
Амилаза в серум до 96 U/l          в урина до 460 U/l
ГГТ мъже:  7-50 U/l             жени: до 35 U/l
ГДХ мъже: до 4 U/l              жени: до 3 U/l


Електролити и микроелементи:

Натрий  136-151 mmol/l
Калий 3,5-5,6  mmol/l
Хлориди 96-110 mmol/l
Калций 2,12-2,62 mmol/l
Магнезий 0,70-1,20 mmol/l
Неорганичен фосфор 0,77-1,36 mmol/l
Желязо мъже: 12,5-26,7 μmo/l    жени: 10,7-23,4 μmo/l
тЖСК 44,8-71,6 μmo/l
Цинк 12-24 µmol/l
Мед мъже: 12,3-22,4 μmol/l  жени: 13,2-24,6 μmol/l


Липиди:

Общ холестерол до 5,0 mmol/l
LDL – холестерол до 3,0 mmol/l
HDL – холестерол над 1,0  mmol/l
Tриглицериди до 2,0 mmol/l


Жлъчни пигменти:

Общ билирубин 3,4 – 21 μmol/l
директен билирубин 0,8 – 8,5 μmol/l


Въглехидрати:

Глюкоза 2,78-5,55 mmol/l
Гликиран хемоглобин (HbA1c) до 6,4 %
Фруктозамин 220-285 µmol/l
С-пептид 0,5-2,0 ng/ml


Небелтъчни азотсъдържащи вещества:

Амоняк мъже: 15-40,5 µmol/l   жени: 11-31 µmol/l
Креатин мъже: 15,3-38 µmol/l   жени: 27-45,8 µmol/l
Креатинин 44-134 µmol/l
Пикочна киселина мъже: 208-387 μmol/l  жени: 149-363 μmol/l
Урея 1,7-8,2 mmol/l


Алкално-киселинно равновесие:

рН 7,36-7,44 log/mol
рСО2 4,7-5,99 кРа       35-45 mmHg
рО2 10,7-13,3 кРа     80-100 mmHg
Стандартни бикарбонати (SB) 21-25 mmol/l
Излишък от бази (BE) от -2,5 до +2,5 mmol/l


Туморни маркери
:

РSА 0-4 ng/ml
АFР до   20 ng/ml
CA 19-9 до   35 U/ml
CA 72-4 до   6,7 U/ml
СА125 до   35 U/ml
CA15-3 до   25 U/ml


Хормони:

FT3 3,0-8,8pmol/l
FT4 8,8-22,8 pmol/l
TTX 0,3-5,0 mU/l
Пролактин до 511 μU/l


Изследване на урина:

Калий 35 – 90 mmol/24h
Натрий 120-220 mmol/24 h
Хлориди 110-225 mmol/l
Албумин до 30 mg/24h
Амоняк 20-70 mmol/l
Креатин мъже: 84-1443 µmol/l     жени: 145-2061 µmol/l
Креатинин мъже: 13,2-17,6 mmol/l  жени: 7,1-13,2 mmol/l
Пикочна киселина 1,19-4,16 mmol/24h
Урея 233-331 mmol/24h
  • ПОСЛЕДВАЙ НИ!

  • Съдържанието на този уеб сайт има само информативна цел и не може да замени консултацията с лекар. По въпроси, свързани с Вашето здраве винаги се съветвайте с личният си лекар или друг медицински специалист.
© 2006-2020 Ars Medica.bg Всички права запазени. Всяко възпроизвеждане, променяне, публикуване на част или цялото съдържание на този сайт без предварително писменно разрешение от Ars Medica.bg е забранено Сайтът е изработен от Ait-WebDesign.com