Референтни стойности

юни 28, 2013

RBC мъже:  4,4-6,1 T/lжени:  4,2-5,4 T/l
Hbмъже:  135-180 g/lжени:  120-160 g/l
Htмъже: 0,40-0,54жени:  0,37-0,47
MCV82-98 fl 
MCH28-33 pg 
MCHC330-350 g/l 
WBC4,5-9,0  G/l 
PLT130-360 G/l 
МРV7,80-11,0 fl 
Ретикулоцити4-14 ‰ (25-85 G/l) 


СУЕ
– Westergren
мъже до 50 г.:  до 11 mm/h       жени до 50 г.:  до 12 mm/h
мъже над 50 г.: до 15 mm/h      жени над 50 г.:  до 20 mm/h
СУЕ – Панченко
до 50 г.:   до 12 mm/h               над 50г.:   до 15 mm/h


Левкограма:

пръчкоядрени0,03-0,06    G/l0-6 %
сегментоядрени0,51-0,67    G/l40-70 %
еозинофили0,02-0,04    G/l0-6 %
базофили0,0025-0,01 G/l0-2 %
лимфоцити0,22-0,40    G/l20-48 %
моноцити0,04-0,08    G/l1-11 %
плазмоцити0-0,005       G/l 


Кръвосъсирване (хемокоагулация):

Време на кървене2-5 min
Време на съсирване5-10 min
Протромбиново време11-14 sec
Протромбинов индекс70-110 %
Тромбиново време (ТТ)18-25 sec
Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ)32-51 sec
Фибриноген2-4 g/l


Белтъци:

Общ белтък58-80 g/l
Албумин35-55 g/l
CRP до 3 mg/l
 
Протеинограма
албумин52-69 %
α1– глобулини1,6-4,1 %
α2– глобулини7,4-13 %
β- глобулини8-14,9 %
γ- глобулини10,5-20,5 %
 
Имуноглобулини 
IgG8-18 g/l
IgA0,7-4,5 g/l
IgMмъже: 0,6-2,5 g/l   жени:  0,7-2,8 g/l
IgD0,03-0,4 g/l
IgE17-450 mg/l


Ензими:

GOT (ASAT)при 37 ºС   до 35 U/l
GPT (ALAT)при 37 ºС   до 40 U/l
Креатинкиназапри 37 ºС   мъже:  до 200 U/l  жени: до 180 U/l
Креатинкиназа – MBдо 25 U/l
LDH – общадо 460 U/l
LDH1+LDH2 (HBDH)до 200 U/l
Алкална фосфатазавъзрастни: до 280 U/l     деца: до 470 U/l
Кисела фосфатаза – общадо 7,4 U/l
Простатна кисела фосфатазадо 3,9 U/l
Холинестераза5300-12900 U/l
Амилазав серум до 96 U/l          в урина до 460 U/l
ГГТмъже:  7-50 U/l             жени: до 35 U/l
ГДХмъже: до 4 U/l              жени: до 3 U/l


Електролити и микроелементи:

Натрий 136-151 mmol/l
Калий3,5-5,6  mmol/l
Хлориди96-110 mmol/l
Калций2,12-2,62 mmol/l
Магнезий0,70-1,20 mmol/l
Неорганичен фосфор0,77-1,36 mmol/l
Желязомъже: 12,5-26,7 μmo/l    жени: 10,7-23,4 μmo/l
тЖСК44,8-71,6 μmo/l
Цинк12-24 µmol/l
Медмъже: 12,3-22,4 μmol/l  жени: 13,2-24,6 μmol/l


Липиди:

Общ холестеролдо 5,0 mmol/l
LDL – холестеролдо 3,0 mmol/l
HDL – холестеролнад 1,0  mmol/l
Tриглицеридидо 2,0 mmol/l


Жлъчни пигменти:

Общ билирубин3,4 – 21 μmol/l
директен билирубин0,8 – 8,5 μmol/l


Въглехидрати:

Глюкоза2,78-5,55 mmol/l
Гликиран хемоглобин (HbA1c)до 6,4 %
Фруктозамин220-285 µmol/l
С-пептид0,5-2,0 ng/ml


Небелтъчни азотсъдържащи вещества:

Амонякмъже: 15-40,5 µmol/l   жени: 11-31 µmol/l
Креатинмъже: 15,3-38 µmol/l   жени: 27-45,8 µmol/l
Креатинин44-134 µmol/l
Пикочна киселинамъже: 208-387 μmol/l  жени: 149-363 μmol/l
Урея1,7-8,2 mmol/l


Алкално-киселинно равновесие:

рН7,36-7,44 log/mol
рСО24,7-5,99 кРа       35-45 mmHg
рО210,7-13,3 кРа     80-100 mmHg
Стандартни бикарбонати (SB)21-25 mmol/l
Излишък от бази (BE)от -2,5 до +2,5 mmol/l


Туморни маркери
:

РSА0-4 ng/ml
АFРдо   20 ng/ml
CA 19-9до   35 U/ml
CA 72-4до   6,7 U/ml
СА125до   35 U/ml
CA15-3до   25 U/ml


Хормони:

FT33,0-8,8pmol/l
FT48,8-22,8 pmol/l
TTX0,3-5,0 mU/l
Пролактиндо 511 μU/l


Изследване на урина:

Калий35 – 90 mmol/24h
Натрий120-220 mmol/24 h
Хлориди110-225 mmol/l
Албуминдо 30 mg/24h
Амоняк20-70 mmol/l
Креатинмъже: 84-1443 µmol/l     жени: 145-2061 µmol/l
Креатининмъже: 13,2-17,6 mmol/l  жени: 7,1-13,2 mmol/l
Пикочна киселина1,19-4,16 mmol/24h
Урея233-331 mmol/24h

Последни публикации