α1 – фетопротеин

юли 7, 2013

α1 – фетопротеин представлява α1 глобулин. Синтезира се в жлъчното мехурче, гастроинтестиналния тракт, черния дроб на ембриона, респ.фетуса. Синтезът му рязко се понижава след 12-16 гестационна седмица.  Предполагаемата му функция е предпазване на плода от имунологичните атаки на майчиния организъм.

Показания за изследване: диагностика на уродства на плода.

Биологичен материал: изследване на май­чина кръв и околоплодна вода между 15-20 гестационна седмица.

Референтни граници:
Бременни:
I триместър до 120 mg/l
II триместър до 360 mg/l
III триместър до 550 mg/l
Околоплодна вода:
I триместър до 45 mg/l
II триместър до 26 mg/l
III триместър до 0.55 mg/l

Увеличение в околоплодната вода: spina bifida, аненцефалия и др.
Намаление в серума на бременни:  три до четирикратно по-висок риск за синдро­ма на Даун.
Нивото на α1– фетопротеина при бременни жени се влияе от телесното тегло  и някои заболявания – диабет (понижени стойности).