Албуминът се синтезира в хепатоцитите (чернодробните клетки). Представлява над ½ от серумните протеини. Има молекулна маса 66 000 Da. Поддържа  колоидоосмотичното налягане на вътресъдовата течност ( задържа течностите в съдовете). При понижаване на албумина до 50% или повече от референтните стойности се развиват отоци. Албуминът е транспортен белтък за мастни киселини, билирубин, салицилова киселина, Са2+ и Мg2+ , прогестерон, витамини.

Показания за изследване: нарушения във водно-електролитното равновесие; загуба на албумин от вътресъдовото пространство; оценка на белтъчния метаболизъм.

Биологичен материал: серум, урина.

Лекарствена интерференция: Лекарства, които могат да повишат албумина са: анаболни стероиди, андрогени, растежен хормон, инсулин.

Референтни граници:  35-55 g/l

Хипоалбуминемия (понижен албумин):

  • при чернодробни заболявания  (понижен синтез) – хепатит, цироза
  • гломерулонефрити или нефрозен синдром (повишена загуба)
  • гладуване (неадекватен прием на аминокиселини)
  • гастроинтестинални заболявания (загуба на междуклетъчна течност и малабсорбиия)
  • изгаряния (повишена загуба)
  • малигнени тумори; хипертиреоидизъм; хиперкортицизъм (повишено разграждане)
  • абсцеси, ексудати, асцит (усилено премина­ване на албумин в междуклетъчното пространство или в телесните кухини)
  • пови­шена пропускливост на капилярната стена и преминаване на албумин в междуклетъчното пространство (остри и хронични възпалителни заболявания, белодробна туберку­лоза, остър миокарден инфаркт, след травми и оперативни интервенции, сър­дечносъдова недостатъчност, сепсис, ос­тър гломерулонефрит)
  • генетичен дефект.

Понижението на албумина при хиперхидратация е релативно. Понижен албумин има по време на бременност.

Не е позната абсолютна хипералбуминемия. Възможно е установяване на по-висока концентрация при терапевтично внасяне на албумин. Обикновено хипералбуминемията е релативна и е при дехидратация.