С- реактивен протеин (CRP)

юли 7, 2013

С- реактивен протеин (CRP) представлява β2-глобулин. Синтезира се в черния дроб. Повишава се няколко часа след началото на възпалителен процес. Има молекулна маса 140 000 Da. Свързва молекулни групи, намиращи се върху голям брой бактерии и гъбички. Свързан към бактериите той спомага за свързване на комплемента и улеснява тяхното фагоцитиране. Наименованието му е свързано с факта, че реагира с полизахарид-С от капсулата на пневмококи.

Показания за изследване: разграничаване на бактериални и вирусни инфекции; съмнение за възпалителен процес в кърмаческа възраст; ревматични заболявания; колагенози; остеити.

Биологичен материал: серум.

Лекарствена интерференция: Оралните контрацептиви повишават CRP.

Референтни граници: до 3 mg/l. Пре възпалителен процес се повишава над 100 mg/l.

Повишена концентрация: при бактериални инфекции, сепсис, изострен хроничен възпалителен процес, при туморен разпад, певмококова пневмония, туберкулоза, при миокарден инфаркт. При неусложнени операции концентрацията на CRP обикновино е 5-10 пъти по-висока с максимум на третия ден след операцията, като на седмия ден се възстановяват изходните нива. При усложнения, той продължава да се павишава. Повишаването на CRP е индикатор за отхвърляне на бъбречен трансплантант, но не и за отхвърляне на сърдечен. Нивото му корелира с активността на заболяването при болни с ревматоиден артрит, полиартериитис нодоза, но не и при лупус еритематодес, така че тук ниското му нива не означава липса на възпаление.CRP се повишава и през втората половина на бременността.

Прочетете за:
CRP (С-реактивен протеин) – високи стойности