Преалбумин

юли 7, 2013

Преалбуминът е транспортен протеин за тироксин и трийодтиронин. Свързва се с ретинолсвързващия белтък и транспортира витамин А. Има молекулна маса 54 000 Da.
Нивото му отразява всички промени, засягащи белтъчния синтез и катаболизъм. Концентрацията му намалява бързо при понижен калориен и протеинов внос. Преалбуминът е чувствителен показател за недохранване, тъй като има много кратък полуживот (около 8 h).
Рядко се визуализира електрофоретично като различна от албумина ивица (т.е. пред ал­бумина).

Показания за изследване: чернодробни и бъбречни заболявания; оценка на белтъчния метаболизъм; мониториране при пациен­ти на пълно парентерално хранене.

Биологичен материал: серум

Лекарствена интерференция: Лекарства, които могат да понижат преалбумина: амиодарон, естрогени, контрацептиви. Лекарства, повишаващи преалбумина са: анаболни стероиди, андрогени, кортикостероиди.

Референтни граници: 0,2-0,4g/l

Преалбуминът се понижава: при чернодробни заболявания поради намален синтез; при изгаряния, при хипертиреоидизъм, отравяне със салицилати, тъканни некрози, възпаления и др.
Тъй ка­то цинкът е необходим за синтез на преалбумин, нивото му намалява при дефи­цит на цинк.

Преалбуминът се повишава: при бъбречни заболявания, ако е намалена гломерулната филтрация, както и в някои случаи на нефрозен синдром, при болест на Ходжкин, при лечение с високи дози кортикостероиди.