Туморни маркери

юли 7, 2013

Туморните маркери са показатели, чиято концентрация се повишава при наличие на неопластичен процес. Появата на „доловими“ количества туморен маркер зависи както от големината на туморната маса, така и от кръвоснабдяването на тумора. Туморните маркери не притежават органна специ­фичност. Най-често за всяка органна локализация се препоръчва туморен маркер “на първи избор”, който най-често е повишен и освен това туморен маркер “на втори избор”, който се изследва при липса на повишаване на туморния маркер на първи избор.

Туморните маркери се използват за проследяване на ефекта от лечението. Определят се изходната стойност преди хирургичната интервенция или преди започването на курс химио- или лъчелечение, а повторното изследване след 15-20 дни позволява да се прецени радикалността на операцията, ефек­та от дадената лечебна схема и при липса на промяна (нама­ляване стойността на маркера поне наполовина) да се промени или допълни лечебната схема. Туморни маркери се използват и за установяване на рецидив, за определяне на стадия на заболяването, за оределяне на прогнозата.

Най-често използваните туморни маркери са:

Простатно специфичният антиген (РSА) се използва  успешно за ранната диагноза на простатен карцином. Умерено повишени стойности може да има при – доброкачествена простатна хиперплазия, простатит.

α-фетопротеинът (АFР) предсавлява онкофетален протеин, чиято продукция след раждане се потиска и концентрацията му в серума на възрастни е <20 ng/ml. При хепатоцелуларен карцином в 90% от случаите е повишин до  >1000 ng/ml. АFР се повишава и при несеминомни тумори на тестисите. Леко повишен е при хронични хепатити, цироза, бременност.

Карцино-ембрионален антиген (СЕА)  – неспецифичен маркер. Изследва се при карцином на дебелото черво; карцином на млечната жлеза и др. Повишени стойности се наблюдават и при хронични чернодробни заболявания, напреднала хронична бъбречна недостатъчност, пушачи.

Карциномен антиген 125 (СА 125) – изследва се при карцином на яйчниците, карцином на млечна жлеза, карцином на панкреаса. Повишени стойности могат да се наблюдават при – остър панкреатит, болест на Крон, чернодробна цироза, възпалителни заболявания на яйчниците, бременност.

Карциномен антиген 15-3 (СА 15-3) – изследването се при карцином на млечната жлеза, метастазирали карциноми от панкреас, яйчник, дебело черво, бял дроб, стомах, матка. Неспецифично повишени стойности могат да се наблюдават при – чернодробна цироза, остри и хронични хепатити.

Карциномен антиген 19-9(СА 19-9) – изследва се при карцином на панкреаса, карцином на жлъчните пътища, карцином на дебелото черво, карцином на стомаха. Неспецифично повишени стойности на маркера може да има при: токсични хепатити, чернодробна некроза, холецистити, панкреатит и други.

Прочетете за:
СЕА (карциноембрионален антиген) – кога е повишен?
Туморен маркер СА 19-9