Фруктозамин

апр. 7, 2013

Трайната хипергликемия води до неензимно свързване на глюкозата със серумни белтъци (албумин, хемоглобина на еритроцитите, фибриноген, колаген, фактори на съсирването, някои ензими и др.)
Неензимното гликиране на аминогрупите на циркулиращите белтъци протича подобно на хемоглобина: образуване на алдимин (лабилна Шифова база), превръщане по Amadori до образуване на ста­билен кетоамин (фруктозамин).

Всички гликирани серумни протеини се означават с общото название фруктозамин. Мониторирането на фруктозамина показва средното ниво на глюкозата за предходен пе­риод от 2 до 3 седмици, тъй като продължителността на живота на серумните протеини е 14-21 дни.

Показания за изследване:

  • при новооткрити диабетици
  • при промяна в терапи­ята на диабетно болни
  • при нестабилен диабет
  • при бременност
  • при критични състояния за обмяната на веществата при диабет­но болни (инфекция, травми, оперативна намеса)
  • за амбулаторен контрол при диабет от тип 1.

Биологичен материал: кръв.

Референтни граници: 220-285 µmol/l, средно около 240 µmol/l
Диабетът е компенсиран при стойности до 350 µmol/l, а над 350 µmol/l – декомпенсиран.
Фалшиво ниски стойности могат да се наблюдават при понижени серумни белтъци или при повишена загуба на белтъци.