Антихипотензивни средства

юли 7, 2013

І. Алфа-адренергични средства:
1. Etilefrine: Effortil, Etilefrine
2. Midodrine: Gutron
3. Norepinephrine: L-Noradrenaline

ІІ. Симпатикомиметици със смесено действие:
1. Ephedrine: Ephedrinum hydrochloricum, Ephedrine
2. Mephentermine

ІІІ. Вазомоторни средства:
1. Coffeine: Coffeinum-Natrio benzoicum