Антипсориатични средства

юли 7, 2013

І. Локални антипсориатични средства:
1. Calcipotriol: Daivonex
2. Calcipotriol, Betamethasone: Daivobet
3. Danielpsor
4. Tazarotene: Zorac 0,05% gel, Zorac 0,1 % gel
5. Teer-Linola fett

ІІ. Орални антипсориатични средства:
1. Acitretin: Neotigason
2. Methoxsalen: Puvalen