І. Инжекционни анестетици:
1. Dexmedetomidine: Precedex
2. Etomidate: Etomidat-Lipuro
3. Ketamine: Calypsol
4. Methohexital: Brietal
5. Propanidide: Sombrevin
6. Propofol: Diprivan, Propofol 1% Baxter, Propofol 1% Fresenius, Propofol-Lipuro 1%, Recofol
7. Thiopental sodium: Thiopental “Bioshemie”

II. Инхалационни анестетици:
1. Halothane: Narcotan
2. Isoflurane: Aerrane, Forane
3. Nitrous oxide: Nitrogenium oxydulatum
4. Sevoflurane: Sevorane

ІIІ. Локални анестетици:
1. Articaine, Epinephrine: Alphacaine N, Alphacaine SP, Primacaine Adrenaline 1/100 000, Septanest with Adrenaline 1/200 000, Ubistesin, Ubistesin forte, Ultracain D-S, Ultracain D-S forte
2. Benzocaine, Procaine: Anaesthesol, Anestesol
3. Bupivacaine: Mercaine, Mercaine adrenaline, Marcaine spinal, Marcaine spinal heavy
4. Emla
5. Emla Patch
6. Lidocaine: Lidocain, Xylocaine
7. Lidocaine, Epinephrine: Xylestesin, Xylocaine adrenaline
8. Proxymetacaine: Alcaine
9. Tetracaine: Dicain10. Xylodren: Xylodren blue, Xylodren brown, Xylodren green